Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

ΕΦΕΤΕΙΑ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

FAX

EMAIL

1. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Λουκάρεως 14

Πρόεδρος Τριμελούς

210 6404389

-

-

Τ.Κ. 115 22

Προϊστάμενος Δ/νσης

210 6404143

210 6404544

-

ΑΘΗΝΑ

Πρωτόκολλο

210 6404144

-

-

 

Διοικητικό

210 6404146

-

-

 

Γραμματεία

210 6404644

-

-

 

210 6404420

-

-

 

210 6404665

-

-

 

210 6404422

-

-

 

210 6404426

-

-

 

210 6404427

-

-

 

Δημοσίευση

210 6404150

-

-

 

΄Ενδικα Μέσα

210 6404443

-

-

 

Προσδιορισμός

210 6404535

-

-

1.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρ. Σχολή Ευελπίδων

Προϊστάμενος των Υπηρεσιών

210 8828400

-

-

Τ.Κ. 101 71

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

210 8843498

-

-

ΑΘΗΝΑ

Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης

210 8827605

-

-

 

Προϊστάμενος Γραμματείας

210 8826006

-

-

 

Ασφαλιστικά Μέτρα

210 8843014

-

-

 

Αυτοκίνητα

210 8841329

-

-

 

Γενικό Αρχείο

210 5238044

-

-

 

Γενικό Αρχείο

210 3213550

-

-

 

Γραμματεία Ειδικών διαδικασιών

210 8841415

-

-

 

Γραμματεία Τακτικής Διαδικασίας

210 8841418

-

-

 

Διοικητικό

210 8841618

210 8841618

-

 

Μονομελές Πλημ/κείο

210 8841050

-

-

 

Πρόεδρος Υπηρεσίας

210 8843016

-

-

 

Πρωτόκολλο

210 8841619
210 8213248

210 8841619

-

 

Τριμελές Πλημμελειοδικείο

210 8841021

-

-

2. ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου 2, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ

Γραμματεία

2,221E+09

 

 

2.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Αγ. Νικολάου 8

Γραμματεία

22620 24931

22620 21959

-

ΘΗΒΑ

 

22620 27353

-

-

 

22620 29090

-

-

 

22620 22653

-

-

 

22620 27850

-

-

2.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Βενιζέλου 5

Πρόεδρος

22210 85211

-

-

Τ.Κ. 341 00

Προϊστάμενος Γραμματείας

22210 25195

-

-

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο

22210 25196

22210 88873

-

3. ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Γεννηματά 3

Πρόεδρος

22310 46170

-

-

Τ.Κ. 351 00

Γραφείο Διευθύνσεως Γραμματείας

22310 46090

22310 46358

-

ΛΑΜΙΑΣ

Πολιτικό Τμήμα

22310 46684

-

-

 

Ποινικό τμήμα

22310 46122

22310 46122

-

 

Γραφείο Επιμελητών

22310 46427

-

-

3.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Καποδιστρίου 10

Πρόεδρος

22310 22235

-

-

Τ.Κ. 351 00

Προϊστάμενος Γραμματείας

22310 23353

22310 23353

-

ΛΑΜΙΑ

Πολιτικό Τμήμα

22310 23952

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

22310 44070

-

-

 

Διαταγές πληρωμής

22310 39465

-

-

 

Γραμματεία Δικαστηρίων Ανηλίκων

22310 25579

-

-

3.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Λ. Σαλώνων 18

Πρόεδρος

22650 28393

-

-

Τ.Κ. 331 00

Γραμματεία

22650 28262

-

-

ΑΜΦΙΣΣΑ

Ποινικό Τμήμα

22650 23916

22650 22588

-

 

 

 

22650 28729

-

 

(ανακριτικό)

3.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ζαχαρία Παπαντωνίου 5

Γραμματεία

22370 22719

22370 22319

-

Τ.Κ. 361 00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

3.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σπυροπούλου 6

Πρόεδρος

22610 29437

-

-

Τ.Κ. 321 00

Πολιτικό Τμήμα

22610 22679

-

-

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Ποινικό Τμήμα και Βουλεύματα

22610 22986

-

-

 

Ασφαλιστικά

22610 28674

22610 20429

-

4. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σκουζέ 3 5 & Φίλωνος

Προϊστάμενος

210 4522515

-

-

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διευθυντής Γραμματείας

210 4520864

210 4520864

-

 

Διοικητικό Λογιστήριο

210 4520313

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

210 4282521

-

-

 

΄Εδρα Πολιτικού Τμήματος

210 4582126

-

-

 

Καθαρογραφή

210 4582127

-

-

 

Βουλεύματα

210 4582142

-

-

 

Ποινικό τμήμα

210 4582138

-

-

 

210 4582140

4.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σκουζέ 3 5 & Φίλωνος

Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου

210 4520519

-

-

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Προϊστάμενος Γραμματείας

210 4520582

-

-

 

Λογιστήριο Προμήθειες

210 4286593

-

-

 

Βουλεύματα

210 4520545

210 4520545

-

 

΄Εδρες Πολιτικής Διαδικασίας

210 4286594

-

-

 

Επιμελητές

210 4286595

-

-

 

Ειδικές Διαδικασίες

210 4520354

-

-

 

Πρόεδρος Υπηρεσίας

210 4582075

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

210 4286596

-

-

 

Καθαρογραφή

210 4286592

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

210 4186900

-

-

5. ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πλατεία Νικηταρά

Πρόεδρος

27520 70400

-

-

Τ.Κ. 211 00

Τμήμα Ποινικό

27520 70403

27520 29438

-

ΝΑΥΠΛΙΟ

Τμήμα Πολιτικό

27520 70408

27520 26577

-

 

Προϊστάμενος Γραμματείας

27520 70404

-

-

 

27520 70405

5.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πλατεία Νικηταρά

Πρόεδρος

27520 70422

-

-

Τ.Κ. 211 00

Δικαστές

27520 70425

-

-

ΝΑΥΠΛΙΟ

Προϊστάμενος Γραμματείας

27520 70423

-

-

 

27520 70424

 

Τμήμα Εκκαθάρισης

27520 70431

27520 21939

-

5.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κολοκοτρώνη 27

Πρόεδρος

27410 41008

-

-

Τ.Κ. 201 00

Προϊστάμενος Γραμματείας

27410 41007

27410 41143

-

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πολιτικό Τμήμα

27410 41058

27410 41131

-

 

Ποινικό Τμήμα

27410 41136

-

-

 

Βουλεύματα

27410 41081

-

-

5.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Π. ΄Αρεως

Προϊστάμενος Δ/νσης

2710 233453

2710 233453

-

Τ.Κ. 221 00

Πολιτικό Τμήμα

2710 233648

-

-

ΤΡΙΠΟΛΗ

Ποινικό Τμήμα

2710 222336

-

-

5.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Λυκούργου και Άγιδος

Πρόεδρος

27310 93900

-

-

Τ.Κ. 23100

Ανακριτής

27310 93901

-

-

ΣΠΑΡΤΗ

Προϊστάμενος Γραμματείας

27310 93902

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

27310 93903

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

27310 93904

-

-

 

Τμήμα Διαθηκών-Εταιρικών

27310 93907

-

-

 

Γραμματέας Εκκαθάρισης

27310 93916

27310 93921

-

6. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 30

Πρόεδρος

2610 322246

-

-

Τ.Κ. 261 10

Προϊστάμενος Δ/νσης

2610 324808

2610 340203

-

ΠΑΤΡΑ

Πολιτικό Τμήμα

2610 320780

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

2610 343500

-

-

 

Βουλεύματα

2610 343755

-

-

 

Αρχείο

2610 324328

-

-

 

Καθαρογραφή

2610 325235

-

-

 

Πολιτικές Υποθέσεις

2610 346191

-

-

 

Γραμματείας Ποινικών Δ/ρίων

2610 311538

2610 320780

-

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

2610 327517

2610 343755

-

6.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 30

Πρόεδρος

2610 322238

-

-

Τ.Κ. 262 22

2610 346189

ΠΑΤΡΑ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2610 320436

-

-

 

Γραμματεία

2610 314490

2610 318296

-

 

Αρχείο

2610 311753

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

2610 330467

2610 317812

-

 

Πολιτικό Τμήμα Προσδιορισμός

2610 334197

-

-

 

Βουλεύματα

2610 334077

-

-

 

Πτωχεύσεις

2610 323093

-

-

 

Πολυμελές

2610 324311

-

-

 

Γραμματείς Πολιτικής ΄Εδρας

2610 340675

-

-

 

Γραμματείς Ποινικής ΄Εδρας

2610 315814

-

-

6.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

28ης Οκτωβρίου

Πρόεδρος

26210 22119

26210 32232

-

ΠΥΡΓΟΣ

Γραμματεία

2610 22570

-

-

 

Γραμματεία Μονομελούς

2610 34785

-

-

 

Γραμματεία Πολυμελούς

2610 32231

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

2610 25038

-

-

6.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Καλαβρύτων 26

Πρόεδρος

26220 21638

-

-

Τ.Κ. 272 00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Γραμματεία

26220 28965

26220 28477

-

6.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ
& ΑΝ. ΛΟΝΤΟΥ 1
Τ.Κ. 250 01

Πρόεδρος

26920 25501

-

-

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Προϊστάμενος Γραμματείας

26920 25508

26920 25509

-

6.5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τερτσέτη 1

Πρόεδρος

26590 43761

26590 42527

protokzak@hotmail.gr

Τ.Κ. 29100

26590 42527

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Γραμματεία

26590 42896

-

-

6.6 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δικ. Μέγαρο

Πρόεδρος

26710 22320

-

-

Τ.Κ. 281 00

Προϊστάμενος

26710 25956

26710 25956
26710 23040

-

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα Προσδιορισμού

26710 23699

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

26710 28691

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

26710 26970

-

-

6.7 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Κλεομένους Οικονόμου 18

Πρόεδρος

26910 21854

-

-

Τ.Κ. 251 00

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

26910 25811

26910 25811

-

ΑΙΓΙΟ

Πολιτικό Τμήμα

26910 61776
26910 59696

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

26910 20229

-

-

7. ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Πολυζωΐδη & Τερτσέτη, Αγρίνιο, 30100, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

2,641E+09

 

 

7.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τερτσέτη & Πολυζωΐδη

Πρόεδρος

26410 57483

-

Protagr@otenet.gr.

Τ.Κ. 301 00

26410 31544

ΑΓΡΙΝΙΟ

Προϊστάμενος Γραμματείας

26410 57486

26410 57486

-

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

26410 57480

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

26410 57481

26410 57481

-

 

26410 57482

 

Ποινικό Τμήμα

26410 57487

-

-

7.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δικαστικό Μέγαρο

Πρόεδρος

26450 22339

-

-

ΛΕΥΚΑΔΑ

Προϊστάμενος Γραμματείας

26450 23345

26450 23345

-

 

Γραμματεία

26450 22533

-

-

 

Ανακριτής

26450 22396

-

-

 

Δικαστές

26450 21442

-

-

7.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 34

Πρόεδρος

26310 22368

26310 22368

-

Τ.Κ. 302 00

Γραμματεία

26310 28181

26310 28181

-

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ποινικό Τμήμα

26310 26200

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

26310 26201

-

-

8. ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου 1

Πρόεδρος

26610 39741

-

-

Τ.Κ. 491 00

Προϊστάμενος Δ/νσης

26610 30686

-

-

ΚΕΡΚΥΡΑ

Γραμματεία

26610 30686

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

26610 30686

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

26610 28333

26610 39177

-

8.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δικαστικό Μέγαρο

Πρόεδρος

26610 98832

-

-

Τ.Κ. 491 00

Προϊστάμενος Γραμματείας

26610 98832

-

-

ΚΕΡΚΥΡΑ

Γραμματεία

26610 98832

26610 98822

-

 

        »

26610 98832

-

-

 

Ανακριτής

26610 98832

-

-

8.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Παν. Τσαλδάρη 18

Γραμματεία

26650 22190

26650 22190

-

Τ.Κ. 461 00

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 

26650 28065

-

-

9. ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πλατεία Πύρρου

Πρόεδρος

26510 88911

-

-

Τ.Κ. 451 10

Γραμματεία

26510 88910

-

-

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ποινικό Τμήμα

26510 88909

26510 25294

-

 

26510 88907

 

Πολιτικό Τμήμα

26510 88908

-

-

9.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δικ. Μέγαρο Κεντρική Πλατεία Δωδώνης 1

Πρόεδρος

26510 26554

-

-

Τ.Κ. 451 10

Προϊστάμενος Γραμματείας

26510 88822
26510 88817
26540 26461

26510 25487
26510 88817
26510 26461

-

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ποινικό Τμήμα

26510 88828

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

26510 88821

-

Protioan@otenet gr

9.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δικ. Μέγαρο Ελ. Βενιζέλου 1

Πρόεδρος

26820 22327

-

-

Τ.Κ. 481 00

Προϊστάμενος Δ/νσης

26820 28832

26820 28832

-

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ποινικό τμήμα

26820 22404

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

26820 22328

-

-

9.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Π. Μανέγα 9

Πρόεδρος

26810 27455

26810 27455

protodikeioartas@hotmail.com

Τ.Κ. 471 00

Γραμματεία

26810 27741

26810 79904

-

ΑΡΤΑ

Ποινικό Τμήμα

26810 79763

26810 27728

-

 

Πολιτικό Τμήμα

26810 79763

26810 27728

-

10. ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δικ. Μέγαρο

Πρόεδρος

2410 536862

-

-

Τ.Κ. 411 10

2410 256850

ΛΑΡΙΣΑ

Προϊστάμενος Γραμματείας

2410 535916

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

2410 252006

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

2410 252009

2410 252009

-

10.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δικ. Μέγαρο

Πρόεδρος

2410 254335

-

-

Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κούμα

Γραμματεία

2410 535136

2410 536662

-

Τ.Κ. 411 10

Πολυμελές

2410 258150

-

-

ΛΑΡΙΣΑ

Μονομελές

2410 536943

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

2410 538062

-

-

 

Αρχείο Πιστοποιητικά

2410 537809

-

-

 

Βουλεύματα Πτωχεύσεις

2410 537801

-

-

10.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο

Πρόεδρος

24310 77309

-

-

Τ.Κ. 421 00

24310 73184

ΤΡΙΚΑΛΑ

24310 22944

 

Προϊστάμενος Γραμματείας

24310 22945

24310 22945

-

 

Πολιτικό Πολυμελές

24310 71748

-

-

 

Πολιτικό Μονομελές

24310 77048

-

-

 

Πολιτικό Ασφαλιστικά

24310 22974

-

-

 

Καθαρογραφή

24310 76016

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

24310 76930

-

-

 

Βουλεύματα

24310 77049

-

-

10.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Δικαστικό Μέγαρο

Πρόεδρος

24210 25102

24210 25101

-

Ελευθερίου Βενιζέλου 39

24210 22679

Τ.Κ. 380 01

Προϊστάμενος Δ/νσης

24210 23634

24210 23632

-

ΒΟΛΟΣ

Προϊστάμενος Πολιτικού

24210 39933

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

24210 28260

-

-

 

Ασφαλιστικά Μέτρα

24210 34859

-

-

 

Προϊστάμενος Ποινικού

24210 39934

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

24210 39636

-

-

 

24210 32481

 

Πτωχεύσεις

24210 32480

-

-

10.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δικ. Μέγαρο

Πρόεδρος

24410 21573

24410 21573

-

Τ.Κ. 431 00

24410 77296

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Προϊστάμενος Γραμματείας

24410 21563

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

24410 77298

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

24410 77297

-

-

 

Καθαρογραφή

24410 22816

-

-

11. ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 3 5

Γραφείο Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

2310 507321

2,311E+09

efethes@otenet.gr

Τ.Κ. 540 12

2310 507359

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διεύθυνση Γραμματείας

2310 507322

2310 552524

-

 

Διοικητικό Τμήμα

2310 507360

2310 527350

-

 

Γραφείο Επιμελητών

2310 507358

-

-

 

Τμήμα Λογιστικού - Ειδικό Γραφείο Προμηθειών

2310 507454

2310 507452

efetthess.egr@gmail.com

 

2310 507452

 

Τμήμα Βουλευμάτων

2310 507333

2310 551403

-

 

Πολιτικό Τμήμα - Γραφείο Δημοσίευσης&Προσδιορισμού

2310 507361

2310 536028

-

 

Πολιτικό Τμήμα - Γραμματείς Εδρών

2310 507328

2310 519445

-

 

Τμήμα Αρχείου

2310 507459

2310 554506

-

 

Τμήμα Καθαρογραφής

2310 507329

2310 536024

-

 

Τμήμα Εκκαθάρισης Ποινικών Υποθέσεων

2310 507439

2310 521844

-

 

2310 507440

 

Ποινικό Τμήμα

2310 507457

2310 536023

-

11.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 5

Προϊστάμενος

2310 529626

 

-

 

Προϊστάμενος Γραμματείας Διοικητικό

2310
507235

 

 

 

2310
507233

 

 

Τ.Κ. 546 26

2310 511987

2310 507223

-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 507224

2310 548020

 

Κατάθεση Δικογράφων

2310 511202

-

-

 

Δημοσίευση Πολιτικών αποφάσεων

2310 555940

-

-

 

΄Ενδικα Μέσα

2310 514276

-

-

 

Ασφαλιστικά Μέτρα

2310 517873

-

-

 

Πτωχεύσεις

2310 518909

-

-

 

Προϊστάμενος Ποινικού Τμήματος

2310 518398

-

-

 

Δημοσίευση Ποινικών αποφάσεων

2310 507104

-

-

 

Βουλεύματα

2310 529265

-

-

 

΄Ενδικα Μέσα

2310 529479

-

-

11.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Φλέμιγκ 2

Πρόεδρος

23510 59313

-

-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραμματεία

23510 59301

23510 59300

-

 

Πολιτικό Τμήμα

23510 59303

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

23510 59312

-

-

11.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Μεραρχίας 53

Α΄ Πρόεδρος

23210 90201

-

-

Τ.Κ. 621 00

Β΄ Πρόεδρος

23210 90202

-

-

ΣΕΡΡΕΣ

Ανακριτής

23210 90205

23210 90216

-

 

Προϊστάμενος Γραμματείας

23210 90200

23210 90277

-

 

Κατάθεση Αγωγών

23210 56392

-

-

 

Μονομελές

23210 55509

-

-

 

Ασφαλιστικά Μέτρα

23210 55586

-

-

 

Τακτική Πολυμελούς

23210 55811

-

-

 

Εκουσία Δικαιοδοσία

23210 56394

-

-

 

Πιστοποιητικά

23210 55596

-

-

 

Εκκαθάριση

23210 55637

-

-

11.4 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πλατεία Ρακτιβάν

Τηλεφωνικό Κέντρο

23310 60910

-

-

Τ.Κ. 591 00

Πρόεδρος

23310 64477

-

-

ΒΕΡΟΙΑ

23310 60180

 

Προϊστάμενος Δ/νσης

23310 61960

-

-

 

Πολυμελές

23310 60910

-

-

 

Μονομελές

23310 60910

-

-

 

Βουλεύματα

23310 73350

23310 28861

-

 

Τριμελές Ποινικό

23310 60378

-

-

 

Μονομελές Ποινικό

23310 73360

-

-

11.5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Βέροιας 2

Πρόεδρος

23810 23344

23810 23344

-

Τ.Κ. 582 00

Προϊστάμενος Δ/νσης

23810 24790

-

-

ΕΔΕΣΣΑ

Πολιτικό Τμήμα

23810 24789

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

23810 24787

-

-

 

Ανάκριση

23810 22964

-

-

11.6 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Παπαγεωργάκη 1

Πρόεδρος

23710 29201

-

-

Τ.Κ. 631 00

Προϊστάμενος Γραμματείας

23710 29205

23710 29238

-

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γραμματεία

23710 29255

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

23710 29229

-

-

 

23710 29233

 

Πολιτικό Τμήμα

23710 29255

-

-

11.7 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Επτανήσων 1

 

23410 20122

23410 20122

-

Τ.Κ. 611 00

ΚΙΛΚΙΣ

11.8 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Εθνικής Αντιστάσεως 5

Πρόεδρος

23820 25554

23820 25554

-

Τ.Κ. 581 00

Προϊστάμενος Γραμματείας

23820 25496

-

-

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Γραμματεία

23820 25497

-

-

 

Ανάκριση

23820 25495

22810 25495

-

12. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλατεία Μιαούλη

Πρόεδρος

22810 82591

22810 83284

 

Τ.Κ. 841 00

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Γραμματεία

22810 88045

 

 

12.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Πλατεία Μιαούλη

Πρόεδρος

22810 82393

-

-

Τ.Κ. 841 00

Γραμματέας

22810 84330

-

-

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Πολιτικό Τμήμα

22810 88703

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

22810 87369

22810 82479

-

12.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Πλατεία Αγίου Νικολάου

Προϊστάμενος

22730 27215

22730 28305

-

Δήμος Βαθέος Σάμου

Τ.Κ. 831 00

Ποινικό Τμήμα

22730 80909

-

-

ΣΑΜΟΣ

Πολιτικό Τμήμα

22730 28304

-

-

12.3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Τ.Κ. 843 00

Πρόεδρος

22850 22977

-

-

ΝΑΞΟΣ

Προϊστάμενος Δ/νσης

22850 25521

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

22850 23557

-

-

 

Ποινικό Τμήμα

22850 25965

22850 24621

-

13. ΕΦΕΤΕΙΟ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ

 

22510 34202

22510 34207

 

13.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μικράς Ασίας 5

Πρόεδρος

22510 27128

22510 27128

protodikeiomitilinis@gmail.com

Τ.Κ. 811 00

Διευθυντής Γραμματείας

22510 22518

22510 22518

-

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ποινικό Τμήμα

22510 20412

22510 20931

-

 

Πολιτικό Τμήμα

22510 41821

-

-

13.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

Λ. Αιγαίου & Παράσχου 1

Γραμματεία

22710 23601

22710 44242

-

Τ.Κ. 821 00

ΧΙΟΣ

14. ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πλατεία Ελευθερίας

Προϊστάμενος

28210 29153

28210 29155

-

Τ.Κ. 731 00

Επιμελητές

28210 29150

-

-

ΧΑΝΙΑ

Πολιτικό Τμήμα

28210 29163-5

-

-

 

Πολιτικό Τμήμα

28210 29159-61

28210 29162

-

 

Ποινικό Τμήμα

28210 29166-9

28210 29170

-

 

Ποινικό Τμήμα

28210 29172-3

28210 29174

-

 

Τμήμα Εκκαθάρισης - Μισθοδοσίας - Πειστήρια

28210 29171

-

efekriti@otenet.gr

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

28210 29151-2

-

-

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

28210 29154

-

-

 

ΕΦΕΤΕΣ

28210 29156-8

-

-

14.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Πλατεία Ελευθερίας

Γραμματεία

28210 44349

28210 44349

-

Τ.Κ. 731 00

28210 44301

ΧΑΝΙΑ

28210 59944

14.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δικ. Μέγαρο

Γραμματεία

28310 22209

28310 22209

-

Τ.Κ. 741 00

ΡΕΘΥΜΝΟ

15. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πλατεία Δασκαλογιάννη

Γραμματεία

2,81E+09

2,81E+09

-

 Τ.Κ 71201

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

15.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πλατεία Δικαστηρίων

Πρόεδρος

2810 282233

-

-

Τ.Κ. 712 02

Γραμματεία

2810 288388

2810 288388

-

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τριμελές

2810 283665

-

-

15.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ

Πλατεία Δικαστηρίων

Πρόεδρος

28410 32243

-