Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Προσλήψεις


Προσλήψεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/12/2018
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Ανακοινώσεις, Προσλήψεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/12/2018
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 7/2018 ανακοίνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 7/2018 ανακοίνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία Υ.Δ.Δ.Α.Δ. με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.


Προσλήψεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/11/2018

Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση άνεργων πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, και σε φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Προθεσμία 3/12/2018 και ώρα 12 μ.μ.)

Ξεκίνησε την Παρασκευή 23/11/2018 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο  του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),  πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου για, μεταξύ άλλων, 301 θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ): Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Καταστήματα Κράτησης, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και Κεντρική Υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ (θέσεις Διοικητικού/ Οικονομικού, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών, κοινωνιολόγων, εγκληματολόγων, πληροφορικής, μεταφραστών/ διερμηνέων, βιβλιοθηκονομίας/ αρχειονομίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

  

Ανακοινώσεις, Προσλήψεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/11/2018
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 7/2018 για την πρόσληψη συνολικά 6 ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 7/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (Α.Δ.Α.: ΨΛ22Ω-ΙΜΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
(υπόψιν κ. Ν. Μπέγκα).

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 7/2018 ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, αρχίζει την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 και λήγει τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018.


Προσλήψεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/10/2018
  

Ανακοινώσεις, Προσλήψεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/10/2018
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 5/2018

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 5/2018 ανακοίνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Αθηνών, Πειραιώς, Λάρισας και Λαμίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.


Ανακοινώσεις, Προσλήψεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/9/2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.09.2018 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  

Ανακοινώσεις, Προσλήψεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/9/2018
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 5/2018 για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 5/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εννέα (9) ατόμων, στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Αθηνών, Πειραιώς, Λάρισας και Λαμίας (Α.Δ.Α.: 7ΥΙΦΩ-2Λ7).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
(υπόψιν κ. Ν. Μπέγκα).

"Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας (ΣΟΧ 5/2018)"

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8)μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 5/2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρχίζει την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018.


Προσλήψεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 14/9/2018

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 6/2018 για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

‘’Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης υποψηφίων της ΣΟΧ 6/2018’’

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης υποψηφίων της ΣΟΧ 6/2018 για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για τη στελέχωση Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρχίζει την 01.10.2018 και λήγει στις 10.10.2018.

  

Σελίδα 1 από 16Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.