Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

ΤΑΧΔΙΚ


 

Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), είναι Ν. Π. Δ. Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ιδρύθηκε το 1971 με το ΝΔ 1017/71 "Περί συστάσεως ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ." για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και εξοπλισμού των Δικαστικών Κτιρίων, Σωφρονιστικών - Αναμορφωτικών Καταστημάτων & λοιπών Υπηρεσιών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, & λειτουργεί με ιδίους πόρους, υποβοηθώντας έτσι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις δαπάνες του. Από την ίδρυσή του, είχε ως βασικό στόχο την εξασφάλιση υποδομών τόσο στον τομέα της στέγασης της Δικαιοσύνης, όσο και στη δημιουργία αξιοπρεπών και κατάλληλων συνθηκών κράτησης και επί τριάντα χρόνια εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Προσωπικό του Ταμείου (Διεύθυνση με 4 τμήματα), απαρτίζεται από (125) υπαλλήλους εκ των οποίων οι (24) υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, ως διοικητικοί υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι είναι τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και είναι τοποθετημένοι σε (22) Δικαστικά κτίρια για το έργο της συντήρησης, φύλαξης και καθαριότητας αυτών. Ο καθένας στον τομέα του έχοντας ως υποστηρικτικό μοχλό την ευσυνειδησία και καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια συμβάλλει στην ταχεία κι ουσιαστική παραγωγή έργου.

Οι αρχικοί σκοποί του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όπως αναφέρονταν στον Ιδρυτικό του Νόμο, ήταν οι ανεγέρσεις Δικαστικών Κτιρίων, οι επισκευές τους, οι προμήθειες επίπλων, φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανών γραφείου & παντός άλλου είδους εξοπλισμοί, οι προμήθειες νομικών βιβλίων, νομικών περιοδικών, οι βιβλιοδετήσεις και οι αγορές οικοπέδων για την ανέγερση επ΄ αυτών Δικαστικών Κτιρίων.

Στην έννοια των Δικαστικών Κτιρίων ο Νόμος περιλαμβάνει και τις Φυλακές, και τα Σωφρονιστικά & Αναμορφωτικά Καταστήματα.

Οι ανωτέρω σκοποί επεκτάθηκαν με πληθώρα νεώτερων νόμων & νομοθετικών διαταγμάτων έτσι ώστε το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. χρηματοδοτεί πλέον με ίδιους πόρους τα περισσότερα έργα και τις προμήθειες όλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι εκτός των Δικαστικών & Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τα Ινστιτούτα Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων, το Κέντρο Δικαστικών Σπουδών και η Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων.

Οι σκοποί που προσετέθησαν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. είναι ενδεικτικά, οι επιχορηγήσεις προς την Ανώνυμη Εταιρεία "ΘΕΜΙΣ" για την εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οι επιχορηγήσεις σε ΝΠΙΔ (Ινστιτούτο Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου, Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου), οι αμοιβές μελών Νομοπαρασκευαστικών και Ειδικών Επιτροπών ως και ομάδων εργασίας, η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & προγραμμάτων πληροφορικής, η εκτύπωση εντύπων, η προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών για όλα τα μηχανήματα, φωτοαντιγραφικά, Η/Υ & λοιπά, για όλες τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης οι μισθώσεις για τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών και Σωφρονιστικών Καταστημάτων, η προμήθεια μηχανοκίνητων μέσων (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κ.λπ) για τις ανάγκες του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαστικών Υπηρεσιών, η μίσθωση κατάλληλων χώρων για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των Δικαστικών Λειτουργών των δικαστηρίων της χώρας, ως και η φύλαξη και ο καθαρισμός των Δικαστικών κτιρίων από Ιδιωτικές Εταιρείες, κ.λπ.

Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται, από δικούς του πόρους και αυτοί είναι: εισπράξεις από πώληση μεγαροσήμων, ποσοστό 25% από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές, ποσοστό 20% από το Δικαστικό Ένσημο (αγωγόσημο), διάφορα έσοδα που προέρχονται από μισθώσεις χώρων εντός Δικαστικών Μεγάρων για την λειτουργία κυλικείων και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, ποσοστά εισπραττόμενα από τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, κ.λ.π.

Μεγάλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και που αποδεικνύουν το σημαντικό του ρόλο στους τομείς Δικαιοσύνης & Σωφρονισμού ενδεικτικά είναι:

  • ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ : Αρείου Πάγου, ΔΜ Θεσσαλονίκης, ΔΜ Κατερίνης, ΔΜ Αιγίου, ΔΜ Καλαμάτας, ΔΜ Θήβας, ΔΜ Δράμας, ΔΜ Κομοτηνής, ΔΜ Ορεστιάδας, ΔΜ Αγρινίου, ΔΜ Καρπενησίου, ΔΜ Λευκάδας, ΔΜ Ξάνθης, ΔΜ Κοζάνης, ΔΜ Λειβαδιάς, ΔΜ Γρεβενών, πολλών Ειρηνοδικείων ανά την επικράτεια, όπως Αράχωβας, Διδυμοτείχου, Ηράκλειας Σερρών, Κουφαλίων, Θέρμου, Τριχωνίδας, Πελοπίου, Μεσσήνης.
  • ΜΕΛΕΤΕΣ : ΔΜ Τρικάλων, Νέας Φυλακής Τρικάλων, Φυλακής Κομοτηνής, Φυλακής Λάρισας, Φυλακής Διαβατών (μισθωμένο).
  • ΑΓΟΡΕΣ : ακινήτου επί της οδού Τσόχα για τη στέγαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακινήτου επί της οδού Ριανκούρ για τη στέγαση την Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, ακινήτου επί της οδού Αναπαύσεως για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ακινήτου για το Πρωτοποριακό Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων στον Ελεώνα Θηβών & ακινήτου για την επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΛΑΣΑΛ).

Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από την ίδρυσή του, υπηρετεί την ιδέα της Δικαιοσύνης & του Σωφρονισμού έχοντας πάντα ως γνώμονα τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στέγασης αυτής, ως και κατάλληλων συνθηκών κράτησης στα Σωφρονιστικά & Αναμορφωτικά Καταστήματα της Χώρας.

Η εύρυθμη λειτουργία τόσο των Δικαστικών Υπηρεσιών όσο και των Καταστημάτων Κράτησης ήταν και θα είναι αποτέλεσμα της συμβολής μεταξύ άλλων φορέων και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την διεύθυνση www.taxdik.gr

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.