Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 14/5/2019

Ανάρτηση α) των πινάκων αποκλειομένων και β) των πινάκων φθίνουσας σειράς μορίων κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ.  47290οικ./27-06-2018, 56649/27-07-2018 και 56651οικ/27-07-2018 προκηρύξεις του Υπουργείου.

Σημειώνεται,  ότι σύμφωνα με το αρθ. 86 του ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων ενώπιον του ΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και συγκεκριμένα από Τετάρτη 15/05/2019 έως και Παρασκευή 17/05/2019.


Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/5/2019
  

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα, Διαγωνισμοί
Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/5/2019
  

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/5/2019

Ανακοινώσεις, Προσλήψεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/5/2019
  

Ανακοινώσεις, Προσλήψεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/3/2019
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (Α.Δ.Α.: ΨΝΞΧΩ-ΑΛΤ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος-Δικαστικών Επιμελητών-Συμβολαιογραφείων-Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
(υπόψιν κ. Ε.Λαμπροπούλου).

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, αρχίζει την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019  και λήγει την  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019.


Ανακοινώσεις, Προσλήψεις
Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/2/2019
  

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/1/2019
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
  

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
  

Σελίδα 1 από 36Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.