Εθνόσημο
HELLENIC REPUBLIC
English  Ελληνικά
Ministry of Justice, Transparency
and Human Rights
    

II. USEFUL ADDRESSES

EUROPEAN CONFERENCES

'THE ROLE OF EUROJUST AND ITS DIRECT COOPERATION WITH THE EUROPEAN JUDICIAL NETWORKING AS WELL AS THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES FOR A COMBINED FIGHT AGAINST CRIMINALITY'
THE EUROPEAN UNION AND THE MINISTRY OF JUSTICE, TRANSPARENCY AND HUMAN RIGHTS

I. USEFUL ADDRESSES
 
1.Permanent Greek Representationto EU:
Rue Jacques de Lalaing 19-21
1040 Bruxelles
Tel: +32 25515611
Fax: +32 25515651
E-mail: mea.bruxelles@rp-grece.be
 
2.Eurojust
Maanweg 174
2516 AB The Hague
The Netherlands
Tel.: + 31 70 412 5000
Fax: + 31 70 412 5005
e-mail: http://www.eurojust.europa.eu/contact.aspx
 
3.EU INSTITUTIONS
Site: http://europa.eu/institutions/inst/council/index_el.htm
 
 
4.Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights
Dept. of EU
Tel. 210-7767306/ 7767591
Fax: 210-7767489

  SEARCH

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 LEADERSHIP  THE MINISTRY  PENITENTIARY SYSTEM EUROPEAN / INTERNATIONAL COOPERATION  
» Greatings
» Curriculum Vitae

» Mission
» Organization Chart 

» Organization of the Greek Penitentiary System
» Prevention and Control of Crime
 
» The European Union and the Ministry of Justice 

Created by: SDC Α.Ε.