Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Έτος: 1989

ΦΕΚ: Α 122 19890516

Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1990

Ημ.Υπογραφής: 11.05.1989

 

Τίτλος
Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις.

Θέματα
Κώδικας βασικών κανόνων μεταχείρησης κρατουμένων

Σχόλια
Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το Νόμο 1851/1989 (ΦΕΚ Α' 122) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 01.01.1990. Ο παρών Κώδικας καταργήθηκε με την παρ.3 άρθρου 87 ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α 291),εκτός απο το κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο, όπου αυτό δεν αντίκειται στις διαταξεις του ως άνω ν.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝΑρθρο: 1

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός της εκτέλεσης των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Σκοπός ποινών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταχείριση κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μεταχείριση Κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 3

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ισότητα μεταχείρισης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Απαγορεύσεις διακρίσεων στη μεταχείριση κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 4

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Νομιμότητα της εκτέλεσης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μεταχείριση κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 5

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Βασικά δικαιώματα κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Δικαιώματα βασικά κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 6

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις και περιορισμοί των κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Υποχρεώσεις και περιορισμοί Κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 7

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα της Πολιτείας πριν και μετά την αποφυλάκιση.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Καθήκοντα πολιτείας για κοινωνική επανένταξη κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός της διάκρισης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μη προσβολή αξιοπρεπείας κρατουμένων από διάκριση αυτών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 9

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Νέοι κρατούμενοι.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Νέοι κρατούμενοι λόγω ηλικίας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 10

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ενήλικοι κρατούμενοι.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μεταχείριση κρατουμένων ανάλογα με την τιμωρία για πρώτη φορά, υπότροποι καθ' έξη, κατά επάγγελμα κλπ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 11

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές κατηγορίες κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Κρατούμενοι με έντονη ψυχοπαθητική προσωπικότητα, ψυχική διαταραχή, με εξάρτηση από τοξικές ουσίες κλπ.

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 12

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Κρατούμενοι για χρέη.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Διαβίωση υποδίκων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 13

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Κρατούμενοι για χρέη.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Κρατούμενοι για χρέη, οφειλέτες χρηματικής ποινής, προστίμου ή δικ. εξόδων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 14

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός και εφαρμογή μεταχείρισης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Καθορισμός μεταχείρισης με ποινή άνω του έτους

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Κέντρο και πτέρυγες προσανατολισμού και παρατήρησης - Επιστημονικά συμβούλια.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 15Α

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός κώδικας, Επιστημονικά συμβούλια

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες επιστημονικού συμβουλίου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επιστημονικά συμβούλια

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Διάκριση καταστημάτων κράτησης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Διάκριση καταστημάτων κράτησης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 18

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικά καταστήματα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Διάκριση γενικών καταστημάτων κράτησης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 19

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικά καταστήματα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Ειδικά καταστήματα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 20

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Θεραπευτικά καταστήματα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Διάκριση θεραπευτικών καταστημάτων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 21

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγή κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Όροι και δικαιολογητικά εισαγωγής κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 22

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγή στα θεραπευτικά καταστήματα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εισαγωγή στα θεραπευτικά καταστήματα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 23

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία εισαγωγής.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας Διαδικασία εισαγωγή κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 24

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Ενέργειες μετά την εισαγωγή του κρατουμένου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 25

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αποστολή καταδικαστικής αποφάσεως από Γραμματέα Δικαστηρίου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Βιβλία καταστήματος.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Βιβλία καταστήματος

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 27

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Υγιεινή των κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Υγιεινή και καθαριότητα κρατουμένων και κοινοχρήστων χώρων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 28

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Υγειονομική περίθαλψη.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Υγειονομική περίθαλψη κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 29

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Επιθεώρηση υγειονομικού ελέγχου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επιθεώρηση υγειονομικού ελέγχου, Καθήκοντα επιθεωρητού ιατρού

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 30

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Υγειονομικό προσωπικό.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Υγειονομικό προσωπικό

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 31

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ιατρική περίθαλψη κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Όροι διαβίωσης κρατουμένων, Ιατρική περίθαλψη

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Δελτία υγείας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Όροι διαβίωσης κρατουμένων, Δελτία υγείας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 33

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ιατρικές πράξεις.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Όροι διαβίωσης κρατουμένων, Ιατρικές πράξεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Απεργία πείνας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Όροι διαβίωσης κρατουμένων, Απεργία πείνας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Διατροφή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Όροι διαβίωσης κρατουμένων, Διατροφή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ενδυμασία.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Όροι διαβίωσης κρατουμένων, Ένδυση Ρουχισμός

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 37

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Κατασκευή κτιρίων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Καταστήματα κράτησης, Κτίρια, Κατασκευή, Χώροι έκτισης ποινών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 38

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Χώροι έκτισης ποινών.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Καταστήματα κράτησης, Χώροι έκτισης ποινών, Κελιά-θάλαμοι

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός της αγωγής.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Σκοπός αγωγής

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 40

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Μέσα αγωγής.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Μέσα αγωγής

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 41

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινωνική αγωγή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Κοινωνική αγωγή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Φυσική αγωγή

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 43

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Πνευματική αγωγή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Πνευματική αγωγή, Επιμόρφωση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 44

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Θρησκευτική αγωγή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Θρησκευτική αγωγή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 45

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ψυχαγωγία.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Ψυχαγωγία

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 46

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση ψυχαγωγίας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Ψυχαγωγία

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 47

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπαίδευση.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Εκπαίδευση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 48

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αγωγή κρατουμένων, Εκπαίδευση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 48Α

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εκλογικό δικαίωμα κρατουμένων

Λήμματα
Εκλογικό δικαίωμα κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 49

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός και μέσα πραγμάτωσης της επικοινωνίας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Μέσα πραγμάτωσης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 50

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Επισκέψεις.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Υποδοχή επισκεπτών

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 51

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεγραφήματα, επιστολές.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Τηλεφωνική επικοινωνία

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 52

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
ʼδειες.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Αδειες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 53

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις αδειών.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Αδειες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 54

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος χορήγησης αδειών.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Αδειες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 55

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Αδειες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 55Α

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Έκτακτες άδειες.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 56

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπαιδευτικές άδειες.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Επικοινωνία κρατουμένων με το κοινωνικό περιβάλλον, Αδειες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ημιελεύθερη διαβίωση σε κατάστημα κράτησης για λόγους απασχόλησης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Ημιελεύθερη διαβίωση καταδίκων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Κέντρα Ημιελεύθερης Διαβίωσης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Ημιελεύθερη διαβίωση καταδίκων, Κέντρο Ημιελεύθερης Διαβίωσης Καταδίκων (Κ.Η.Δ.Κ.)

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγή σε Κέντρα Ημιελεύθερης Διαβίωσης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης καταδίκων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση ημιελεύθερης διαβίωσης.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Ημιελεύθερη διαβίωση καταδίκων, Ανάκληση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 61

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τμηματική έκτιση της ποινής και εργασία σε κοινωνικούς φορείς.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Τμηματική έκτιση ποινής καταδίκων, Εργασία σε κοινωφελείς φορείς

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 62

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυση υπό όρο.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Απόλυση υπό όρο καταδίκων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Απόλυση κρατουμένου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Απόλυση κρατουμένου

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 64

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός εργασίας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Οργάνωση εργασίας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εξατομίκευση εργασίας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τόπος εργασίας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 68

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόποι εκτέλεσης εργασίας μέσα στο κατάστημα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τρόποι εκτέλεσης της εργασίας σε αγροτικά καταστήματα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 70

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Επιλογή των εργαζομένων σε αγροτικά καταστήματα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Συστήματα εκτέλεσης εργασίας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ωράριο. Μέτρα ασφαλείας.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος εργασίας και ασφάλιση.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 74

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή εργασίας κρατουμένων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τακτοποίηση της αμοιβής.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 76

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Ατομικός λογαριασμός και διάθεση της αμοιβής.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Εργασία κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 77

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία μεταγωγής.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μεταγωγή κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 78

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Προσαγωγή σε δημόσια αρχή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μεταγωγή κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 79

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις μεταγωγής

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 80

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεση μεταγωγής

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 81

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταγωγή για λόγους υγείας

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 82

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Γνωστοποίηση ασθένειας και μεταγωγή κρατουμένου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μεταγωγή κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 83

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Θάνατος κρατουμένου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Θάνατος κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 84

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικές αρχές.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Πειθαρχικές κυρώσεις, Αμοιβές για αξιέπαινες πράξεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Όργανα τήρησης πειθαρχίας

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Πειθαρχικές κυρώσεις, Πειθαρχικό Συμβούλιο

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 86

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Αμοιβές.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αμοιβές κρατουμένων για αξιέπαινες πράξεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Παραπτώματα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Πειθαρχικά παραπτώματα, Πειθαρχικές κυρώσεις κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικές κυρώσεις.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Πειθαρχικές κυρώσεις κρατουμένων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Κανόνες απονομής αμοιβών και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Αμοιβές κρατουμένων για αξιέπαινες πράξεις, Πειθαρχικές κυρώσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Πειθαρχικές κυρώσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή και διακοπή των πειθαρχικών κυρώσεων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Πειθαρχικές κυρώσεις γυναικών, ανηλίκων, υποδίκων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικές κυρώσεις γυναικών, ανηλίκων και υποδίκων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Πειθαρχικές κυρώσεις γυναικών, ανηλίκων, υποδίκων

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Μέτρα τάξης, προστασίας και κατευνασμού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Έκτακτα μέτρα υγιεινής και προφυλακτική μόνωση.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Περιορισμός κρατουμένων σε ειδικό κελί λόγω υγείας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Κέντρο προστασίας αποφυλακιζομένων, Μεταϊδρυματική αρωγή

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μετατροπή θανατικής ποινής

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 97

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατηγορίες προσωπικού και διάκριση.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης κατηγορίες

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης διακρίνεται σε διοικητικό, φυλακτικό, υγειονομικό, κοινωνικών υπηρεσιών, τεχνικό και άλλων κατηγοριών.

2. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή, τον υποδιευθυντή και τους υπαλλήλους γραμματείας και διαχείρησης.

3. Το φυλακτικό προσωπικό αποτελείται από τους υπαλλήλους επίβλεψης και φύλαξης των κρατουμένων.

4. Το υγειονομικό προσωπικό περιλαμβάνει ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και νοσοκόμους, μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

5. Το προσωπικό της κοινωνικής υπηρεσίας αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς.

6. Το τεχνικό προσωπικό περιλαμβάνει γεωπόνους, δασκάλους τέχνης, οδηγούς αυτοκινήτων και τεχνικούς κάθε κατηγορίας

7. Στο προσωπικό των άλλων κατηγοριών υπάγονται ιερείς, ειδικού επιστήμονες, ψυχολόγοι,εκπαιδευτικοί, γυμναστές και υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Μόνιμο προσωπικό καταστημάτων κράτησης

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το μόνιμο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης όλων των κατηγοριών υπάγεται μισθολογικά, βαθμολογικά και πειθαρχικά στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

2. Χρέη διευθυντή μπορούν να ανατεθούν σε υπάλληλο του μονίμου προσωπικού ο οποίος έχει τα προσόντα που απαιτεί ο οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο κανονισμός κάθε καταστήματος.

3. Το φυλακτικό προσωπικό διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και φύλακες.

Προϋποθέσεις επιλογής για την ανάθεση καθηκόντων υπαρχιφύλακα είναι η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων τα οποία οργανώνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η θετική αξιολόγηση του χρόνου υπηρεσίας στην προηγούμενη κατηγορία, η οποία πιστοποιείται με ειδική έκθεση που συντάσσει ο διευθυντής του καταστήματος.

4. Στο φυλακτικό προσωπικό δεν ανατίθενται καθήκοντα άλλου κλάδου, πριν συμπληρωθούν τουλάχιστο δεκαπέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας φύλαξης.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 01.09.1997

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Φυλακτικό προσωπικό.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Φυλακτικό προσωπικό καταστημάτων κράτησης

Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθ. 23 του ν. 2521/1997 (Α' 174), ισχύει δε από 1.9.1997. Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι υπάλληλοι του φυλακτικού προσωπικού είναι απόφοιτοι λευκείου ή άλλης ισότιμης σχολής και διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικού νόμου.

2. Το φυλακτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής του υπηρεσίας υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της οποίας τοποθετείται σε σωφρονιστικό κατάστημα. Οι μη επιτυχόντες υποχρεούνται να

παρακολουθήσουν αμέσως για δεύτερη φορά το πρόγραμμα. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας απολύονται της υπηρεσίας. Κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες της υπηεσίας του σε σωφρονιστικό καταστημα το φυλακτικό προσωπικό ασκείται μετέχοντας κανονικά στις καθημερινές υπηρεσίες υπό την άμεση επίβλεψη του υπαρχιφύλακα και την εποπτεία του αρχιφύλακα. Μετά το τέλος του τετραμήνου συντάσσεται από τον αρχιφύλακα τον υπαρχιφύλακα έκθεση, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος μαζί με τις παρατηρήσεις του και με πρόταση για τη μονιμοποίηση του προσωπικού.

Το μόνιμο φυλακτικό προσωπικό υποχρεούται επίσης να παρακολουθεί προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης ή ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των οποίων απαλλάσσεται εν μέρει ή πλήρως από τα φυλακτικά του καθήνοντα στο σωφρονιστικό κατάστημα στο οποίο υπηρετεί.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, τη διεύθυνση, το περιεχόμενο και τον τόπο πραγματοποίησης κάθε ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος ή ειδικού προγράμματος ενημέρωσης, το διδακτικό προσωπικό, την επιλογή και τις υποχρεώσεις του προσωπικού που παρακολουθεί το πρόγραμμα, τον τρόπο αξιολόγησης των μετεχόντων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα σχετικά με τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οργάνωση, το περιεχόμενο τον τόπο διεξαγωγής και το διδακτικό προσωπικό αυτών των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή των ειδικών προγραμμάτων ενημέρωσης.

"Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων στα ως άνω εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών".Αρθρο: 100

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετάθεση προσωπικού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Μετάθεση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Οι υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης δε μετατίθενται σε άλλο κατάστημα ή Κ.Η.Δ.Κ., αν δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και δεν υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι, ειδικά αιτιολογημένοι. Η μετάθεση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η μετάθεση και πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του διευθυντή, γνώμη του συμβουλίου του καταστήματος και απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Γενικά καθήκοντα προσωπικού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Καθήκοντα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Το προσωπικό των καταστημάτων, εκτός από τα καθήκοντα που αναγράφονται στον υπαλληλικό κώδικα στον παρόντα νόμο, υποχρεούται ιδίως: α)να μην εισάγει στην φυλακή και να μην εξάγει από το κατάστημα αντικείμενα που δεν προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση, β)να μη συναλλάσσεται ή να μη δημιουργεί σχέσεις μη υπηρεσιακές με

κρατούμενους, συγγενείς ή φίλους τους και με προμηθευτές των καταστημάτων,

γ)να μην εκμεταλλεύεται την εργασία των κρατουμένων για προσωπικό όφελος.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα διευθυντή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Διευθυντής, Καθήκοντα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του καταστήματος κράτησης, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του και ασκεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται στο χώρο του καταστήματος.

2.Ο διευθυντής, μεταξύ των άλλων:

α)Μεριμνά για την τήρηση της τάξης και ασφάλειας στο κατάστημα, κατευθύνει τη μεταχείριση των κρατουμένων, εκδίδει τις απαιτούμενες εντολές και οδηγίες,

β)επιθεωρεί τακτικά το κατάστημα, ελέγχει όλες τις υπηρεσίες και βεβαιώνει για την κανονική τους λειτουργία,

γ)καλεί καθημερινά τους αρμόδιους υπαλλήλους σε αναφορά σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος και συνεργάζεται με αυτούς για ό,τι αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων, την εκπαίδευση και εργασία τους, δ)τηρεί ενυπόγραφο ημερολόγιο για τα σπουδαιότερα γεγονότα

καταχωρίζοντας και τις προσωπικές του παρατηρήσεις,

ε)θεωρεί το ειδικό βιβλίο έναρξης και λήξης ποινών και μέτρων ασφαλείας και είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα της κράτησης κάθε ατόμου, στ)στο τέλος κάθε μήνα, ελέγχει την ταμειακή κατάσταση του καταστήματος και υπογράφει όλα τα βιβλία της γραμματείας και του λογιστήριου, ευθυνόμενος για την κανονική τήρησή τους,

ζ)στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύσης έκθεση για τη λειτουργία του καταστήματος με τις προτάσεις του.

3.Οι οδηγίες του διευθυντή προς το προσωπικό δίδονται εγγράφως με την μορφή ημερήσιας διαταγής και φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο μαζί με τις εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4.Σε καταστήματα με περισσότερους από τριακόσιους κρατουμένους ο διευθυντής μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες στον υποδιευθυντή.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα γραμματέα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Γραμματέας, Καθήκοντα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο γραμματέας:α)είναι προϊστάμενος των υπαλλήλων της γραμματείας και φροντίζει για την ομαλή και καλή λειτουργία της, β)είναι συνυπεύθυνος με το διευθυντή για τον ακριβή καθορισμό του χρόνου έναρξης και λήξης της ποινής ή του μέτρου ασφαλείας και για τη νόμιμη κράτηση κάθε ατόμου και γ)τηρεί την αλληλογραφία, επιμελείται για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων και του αρχείου και χορηγεί τα κατά νόμον αντίγραφα, μετά από αίτηση αυτών που έχουν έννομο συμφέρον.Αρθρο: 104

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα διαχειριστή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Διαχειριστής, Καθήκοντα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο διαχειριστής:α)διαχειρίζεται τα χρήματα του καταστήματος και των κρατουμένων, β)τηρεί το βιβλίο ταμείου εσόδων-εξόδων και γ)διενεργεί κάθε είδους είσπραξη και πληρωμή που αφορά τη λειτουργία του καταστήματος καθώς και των σχετικών γεωργικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και άλλων εκμεταλλεύσεων.Αρθρο: 105

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα διαχειριστή.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Λογιστής, αποθηκάριος, Καθήκοντα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο λογιστής:α)τηρεί τα κανονισμένα βιβλία και είναι υπεύθυνος για την ακριβή και έγκαιρη καταχώριση των εγγραφών σε αυτά, β)εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια είσπραξης.

2.Ο αποθηκάριος ευθύνεται:α)για την διαχείριση και συντήρηση του υλικού και της αποθήκης τροφίμων, β)για την επιμελή φύλαξη των ατομικών ειδών των κρατουμένων.Αρθρο: 106

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα γεωπόνου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Γεωπόνος, Καθήκοντα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο γεωπόνος προΐσταται της γεωργικής - τεχνικής εκπαίδευσης και της εργασίας στα αγροτικά καταστήματα κράτησης. Διευθύνει τις γεωργικές εργασίες και εποπτεύει την εκτέλεσή τους.

2.Ειδικότερα:

α)καταρτίζει κάθε έτος, σε συνεργασία με το διευθυντή το γεωργικό προϋπολογισμό καθώς και το πρόγραμμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης των κρατουμένων,

β)επιστατεί και κατευθύνει την εφαρμογή και εκτέλεση του γεωργικού προγράμματος καθώς και τη λειτουργία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργαστηρίων,

γ)επιστατεί στην καλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες και εκμεταλλεύσεις του αγροκτήματος και των συναφών κλάδων,

δ)συντάσσει με το διευθυντή το πρόγραμμα εργασίας των κρατουμένων και την κατανομή τους στις διάφορες ομάδες εργασίας,

ε)τηρεί τα κανονισμένα βιβλία,

στ)συντάσσει κάθε έτος έκθεση για τον απολογισμό της εκμετάλλευσης και για την απόδοση, γενικά, της εργασίας των κρατουμένων.Αρθρο: 107

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα ιατρικού προσωπικού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Ιατρικό προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Καθήκοντα

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο παθολόγος:

α)εξετάζει τους κρατουμένους για τον έλεγχο της σωματικής και ψυχικής τους υγείας,

β)καθορίζει τη θεραπευτική αγωγή των κρατουμένων και ελέγχει την ακριβή τήρησή της,

γ)γνωματεύει για την εισαγωγή των αρρώστων κρατουμένων στο αναρρωτήριο ή στο νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και για τη μεταγωγή τους σε εξωτερικό ιατρείο,

δ)ελέγχει την ποιότητα του συσσιτίου, τα είδη και τα αντικείμενα υγιεινής,

ε)μεριμνά για την προμήθεια του φαρμακευτικού και λοιπού υγειονομικού υλικού και προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο για την καταλληλότητά του, στ)σε περίπτωση μεταδοτικής νόσου κρατουμένου, γνωστοποιεί αμέσως το γεγονός αυτό στο διευθυντή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ζ)μεριμνά για τον εμβολιασμό του προσωπικού και των κρατουμένων για την πρόληψη επιδημικών νόσων,

η)καταχωρίζει σε ειδικό βιβλίο κάθε παρατήρηση που αφορά την υγιεινή κατάσταση του καταστήματος.

2.Ο ψυχίατρος παρακολουθεί την ψυχική υγεία των κρατουμένων, διαπιστώνει έγκαιρα τυχόν εμφανιζόμενες στους κρατουμένους ψυχικές διαταραχές και φροντίζει ι για την αντιμετώπισή τους.Αρθρο: 108

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα ψυχολόγου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης ψυχολόγος

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο ψυχολόγος εξετάζει τους κρατουμένους με ειδικές δοκιμασίες (TESTS) για να διαπιστώνει τυχόν διαταραχές των ψυχικών και πνευματικών τους λειτουργιών ή της προσωπικότητάς τους και συντάσσει έκθεση ψυχολογικής αξιολόγησης. Επίσης διερευνά για την ύπαρξη τυχόν ειδικών ικανοτήτων ή αδυναμιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να τοποθετηθεί ένας κρατούμενος στην καταλληλότερη γι’αυτόν εργασία.Αρθρο: 109

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα οδοντιάτρου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Ιατρικό προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Οδοντίατρος

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο οδοντίατρος του καταστήματος φροντίζει για την υγιεινή του στόματος των κρατουμένων και την αναγκαία θεραπευτική αγωγή.Αρθρο: 110

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα φαρμακοποιού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης φαρμακοποιός

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο φαρμακοποιός σε συνεργασία με τους γιατρούς του καταστήματος, προμηθεύεται το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, συντήρηση και ειδικότερα για τη διανομή του κατά τις εντολές των ιατρών.Αρθρο: 111

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα ιερέα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Ιερέας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Ο ιερέας είναι επιφορτισμένος με τη θρησκευτική αγωγή των κρατουμένων σύμφωνα με το άρθρο 44 και συμβάλλει στην τόνωση και καλλιέργεια της ηθικής τους συνείδησης.

2.Ο ιερέας συνεργάζεται με το διευθυντή για την κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος θρησκευτικής, λατρευτικής και ποιμαντικής αγωγής των κρατουμένων. Για το σκοπό αυτόν λαμβάνει γνώση των ατομικών φακέλων, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο το πνευματικό του έργο σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.

3.Ο ιερέας εκφράζει προς το διευθυντή απόψεις σχετικά με τη μεταχείριση των κρατουμένων, την τοποθέτηση σε εργασία, τη μεταγωγή και την παροχή αμοιβών ή άφεσης πειθαρχικών κυρώσεων.

4.Ο ιερέας επισκέπτεται για να ενισχύσει και εμψυχώσει κρατουμένους που βρίσκονται σε ειδικούς χώρους κράτησης ή σε θεραπευτικά καταστήματα.

5.Ο ιερέας συνομιλεί με τους κρατουμένους χωρίς να παρευρίσκεται φυλακτικό ή άλλο προσωπικό του καταστήματος.Αρθρο: 112

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα εγκληματολόγου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Εγκληματολόγος

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο εγκληματολόγος:α)αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σωφρονιστικής ή μετασωφρονιστικής μεταχείρισης, β)συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καταστημάτων και έχει την ευθύνη της συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων. Έκθεση για τα αποτελέσματα της εργασίας του αυτής υποβάλλει στο διευθυντή, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.Αρθρο: 113

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα κοινωνικού λειτουργού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Κοινωνικός λειτουργός

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο κοινωνικός λειτουργός:

1.έρχεται σε άμεση επικοινωνία με κάθε κρατούμενο χωρίς την παρέμβαση τρίτου προσώπου, εκτός αν υπάρχουν δικαιολογημένοι λόγοι ασφαλείας, 2.λαμβάνει γνώση του ατομικού φακέλου των κρατουμένων και ενεργεί επιτόπιες κοινωνικές έρευνες για συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασής τους,

3.τηρεί μητρώο περιπτώσεων, ατομικές καρτέλες ή φακέλους και δελτία εξέλιξης και κοινωνικής έρευνας καθώς και στατιστικά στοιχεία με ενέργειες και αποτελέσματα της κοινωνικής εργασίας,

4.ενημερώνει το διευθυντή και το επιστημονικό συμβούλιο για την προσωπικότητα και τα προβλήματα του κρατουμένου και υποβάλλει προτάσεις για την εξατομίκευση μεταχείρισή του,

5.συντάσσει τις προβλεπόμενες εκθέσεις για τους κρατουμένους των οποίων το περιεχόμενο είναι εμπιστευτικό,

6.μεριμνά για την κάλυψη υλικών και ηθικών αναγκών των κρατουμένων σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και άλλες ομάδες,

7.προετοιμάζει τον απολυόμενο κρατούμενο και το περιβάλλον του για την ομαλή επανένταξή του και παρακολουθεί μετά την αποφυλάκισή όσες περιπτώσεις κρίνει απαραίτητο,

8.εφαρμόζει τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας με άτομα ή ομάδα.Αρθρο: 114

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα αρχινοσοκόμου και νοσοκόμου.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικο καταστημάτων κράτησης, Αρχινοσοκόμος

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Σε κατάστημα που δεν προβλέπεται αρχινοσοκόμος, τα καθήκοντά του εκτελεί ο αρχαιότερος νοσοκόμος.

2.Ο αρχινοσοκόμος:

α)εποπτεύει τους νοσοκόμους για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους και καθορίζει το ωράριο υπηρεσίας τους καθώς και τη χορήγηση αδειών σε συνεργασία με τους γιατρούς και το διευθυντή του καταστήματος. β)φροντίζει για την τήρηση των βιβλίων, φακέλων, δελτίων υγείας και λοιπών εγγράφων και ιατρείων. Τηρεί το αρχείο των εργαστηρίων εξετάσεων και συντάσσει το βιβλίο ημερήσιας αναφοράς νοσοκόμων.

3.Ο νοσοκόμος:

α)εκτελεί τις εντολές των ιατρών και οδοντιάτρων και τους βοηθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,

β)έχει την ευθύνη της ατομικής καθαριότητας και υγιεινής των ασθενών κρατουμένων,

γ)χορηγεί στους ασθενείς κρατουμένους τα φάρμακα που καθόρισε ο ιατρός, παρακολουθεί την πορεία της πάθησής τους και ενημερώνει σχετικά τους ιατρούς,

δ)φροντίζει για την καθαριότητα και συντήρηση των χώρων των ιατρείων καθώς και των μηχανημάτων, οργάνων και εργαλείων,

ε)προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωσεις εκτάκτων περιστατικών και ειδοποιεί, όπου υπάρχει ανάγκη, τον ιατρό.Αρθρο: 115

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα αρχιφύλακα

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Αρχιφύλακας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο αρχιφύλακας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τάξη του καταστήματος, προΐσταται του προσωπικού φύλαξης και τελεί κάτω από τις άμεσες διαταγές του διευθυντή.

2.Ως προς την ασφάλεια και την τάξη στο κατάστημα κράτησης:α)ελέγχει την παρουσία των κρατουμένων στα ατομικά κελιά και τους κοινούς κοιτώνες κατά το πρωινό εγερτήριο, τη μεσημβρινή ανάπαυση και την εσπερινή κατάκλιση λαμβάνοντας αναφορά από τους βαθμοφόρους υπηρεσίας και τους φύλακες,

β)επιθεωρεί καθημερινώς τα ατομικά κελιά και τους κοινούς κοιτώνες, τα εργαστήρια, τους λοιπούς χώρους του καταστήματος και καταχωρίζει σε ιδιαίτερο βιβλίο τις παρατηρήσεις του,

γ)επιβλέπει τη σωματική έρευνα κάθε κρατουμένου και προβαίνει σε ειδική έρευνα στο κατάστημα όποτε θεωρήσει τούτο αναγκαίο,

δ)καθημερινό για την ασφαλή φύλαξη των κλειδιών και των οργάνων ασφαλείας,

ε)είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο κάθε ατομικού είδους ή αντικειμένου που εισάγεται από το κατάστημα,

στ)μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις επισκέψεις των κρατουμένων.

3.Ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού φύλαξης: α)εποπτεύει τους υπαρχιφύλακες και φύλακες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και αναφέρει στο διευθυντή εγγράφως κάθε πειθαρχικό παράπτωμά τους,

β)καλεί καθημερινά τους υπαρχοφύλακες και φύλακες και τους δίνει οδηγίες για την εκτέλεση του προγράμματος της ημέρας,

γ)ενεργεί, σε οποιαδήποτε ώρα, έλεγχο για τη διαπίστωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας του προσωπικού φύλαξης,

δ)ελέγχει την πιστή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν την ένδυση και τη συμπεριφορά του φυλακτικού προσωπικού.Αρθρο: 116

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα υπαρχιφύλακα.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Υπαρχιφύλακας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Οι υπαρχιφύλακες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, την τάξη και την ασφάλει του καταστήματος καθώς και για την εργασία που εκτελείται στα εργαστήρια ή στην ύπαιθρο και επιβλέπουν τους φύλακες που είναι υπηρεσία.

2.Αναφέρουν στον αρχιφύλακα για την εκτέλεση των εντολών και οδηγιών καθώς και για κάθε τυχόν συμβάν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους.

3.Είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για την άσκηση των δόκιμων φυλάκων.Αρθρο: 117

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα φυλάκων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Φυλακές

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Οι φύλακες:

α)είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και ασφάλειας του καταστήματος και κάθε χώρου στον οποίο διαβιούν ή εργάζονται κρατούμενοι,

β)συμβάλλουν στην ομαλή διαβίωσή τους και συντείνουν, με την εν γένει συμπεριφορά τους, στην κοινωνική επανένταξη,

γ)ενεργούν σωματική έρευνα στους κρατουμένους, κατά το νόμο και τους κανονισμούς,

δ)ερευνούν τους θαλάμους και τους υπόλοιπους χώρους, σύμφωνα με τον κανονισμό,

ε)κρατούν τα κλειδιά που τους έχουν παραδοθεί και τα επιστρέφουν μετά το τέλος της υπηρεσίας τους στον αρχιφύλακα ή τον υπαρχιφύλακα, στ)είναι υποχρεωμένοι να μην απομακρύνονται από τη θέση τους πριν από τον καθορισμένο χρόνο αλλαγής,

ζ)αναφέρουν μετά το τέλος της υπηρεσίας τους στον αρχιφύλακα και υποβάλλουν έγγραφη αναφορά για τον τυχόν έκτακτα συμβάντα.Αρθρο: 118

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα γυναικών φυλάκων.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης γυναικών, Φυλακές

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Η φύλαξη των γυναικών κρατουμένων ανατίθεται σε προσωπικό που αποτελείται κατά κανόνα από γυναίκες. Το προσωπικό αυτό έχει τα ίδια καθήκοντα που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.Αρθρο: 119

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Σχολή φυλακτικού προσωπικού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Στολή

Σχόλια
Το άρθρ. 119, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 27 Νόμου 1968/10-11 Οκτ 1991 (ΦΕΚ Α 150). Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, των σωφρονιστικών και των θεραπευτικών καταστημάτων και της Κ.Α.Υ.Φ., όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, φέρει υποχρετικώς στολή, εκτός από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, οι οποίοι δύνονται κατά περίπτωση να φέρουν ή να μη φέρουν στολή.

2.Το ύφασμα της στολής, τα εξαρτήματά της και τα υποδήματα χορηγούνται με δαπάνες του Κράτους.

3.Ο τύπος της στολής και οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν σ αυτήν και τα εξαρτήματά της ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης».Αρθρο: 120

Ημ/νία: 01.01.1990

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Επιμόρφωση προσωπικού.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Προσωπικό καταστημάτων κράτησης, Επιμόρφωση

Σχόλια
Το παρόν άρθρο εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291) - Σωφρονιστικός Κώδικας - εφόσον δεν αντίκειται στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1.Το προσωπικό των καταστημάτων υποχρεούται να παρακολουθεί

επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία οργανώνονται ανά διετία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με συμμετοχή εκπροσώπων και από το προσωπικό των καταστημάτων.

2.Η πιο πάνω επιμόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για την ανάθεση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια καθηκόντων προϊσταμένων.Αρθρο: 121

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.Αρθρο: 122

Ημ/νία: 24.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1990

 

Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις.

Λήμματα
Σωφρονιστικός Κώδικας

Σχόλια
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 87 Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α' 291).

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.


 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.