Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Έτος: 1995
ΦΕΚ: Α 269 19951229
Τέθηκε σε ισχύ: 29.12.1995
Ημ.Υπογραφής: 29.12.1995
Σχόλια
Ο παρών κώδικας καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Εννοια παραγωγικής επένδυσης
Λήμματα
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΝΝΟΙΑ
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Υπαγόμενες επιχειρήσεις
Λήμματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΠΕΚ
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Περιοχές της Επικράτειας
Λήμματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της επιχορήγησης
Λήμματα
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων
Λήμματα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Υψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Ειδικές επενδύσεις
Λήμματα
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού.
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου.
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολογήτων εκπτώσεων
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Φορολογία των εκπτώσεων
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Φορολογική μεταχείριση των αυξημένων αποσβέσεων
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Λύση διαφορών
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση
Λήμματα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Φορολογικά κίνητρα εμπορικών επιχειρήσεων
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Μέριμνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23Α
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Επιχειρηματικά σχέδια
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23Β
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23Γ
Ημ/νία: 23.12.2004
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας
Λήμματα
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σχόλια
** Το παρόν άρθρο -το οποίο αποτελούσε αρχικά την παρ. 13 του άρθρου 23 του ν. 1892/1990, που καταργήθηκε στη συνέχεια με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998- α ν α β ί ω σ ε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261/23.12.2004), που διατήρησε σε ισχύ την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 14, επαναφέροντας, επίσης, σε ισχύ την παρ. 13 του άρθρου 23 του ν. 1892/1990 και ενσωματώθηκε τελικώς ως άρθρο 23γ του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα.
 
Κείμενο Αρθρου
** Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του ν. 1262/1982 καταργούνται, εκτός των διατάξεων του άρθρου 3, όπως αυτό συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και των διατάξεων των άρθρων 18, 21 έως και 29Α.


Αρθρο: 23Δ
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Τίτλος Αρθρου
Επενδύσεις του Ν. 289/76, επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες σε παραμεθόριες περιοχές
Λήμματα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν. 289/76, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
(άρθρο 43 Ν. 1563/85, άρθρο 23 παρ. 10 παρ. Ν. 1892/90, άρθρο 58 παρ.
42 Ν. 2324/95).
[Καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81].


Αρθρο: 23Ε
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23Ζ
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23Η
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23Θ
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Λήμματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 
Κείμενο Αρθρου
(άρθρο 5 ν. 1775/86, άρθρο 8 (παρ. 15 και 16) Ν. 2166/93).
[Καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου 14 Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81].


Αρθρο: 23Ι
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.


Αρθρο: 23ΣΤ
Ημ/νία: 15.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 29.12.1995
Σχόλια
Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81
 
Κείμενο Αρθρου
Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.