Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Έτος: 1939

ΦΕΚ: Α 77 19390228

Τέθηκε σε ισχύ: 28.02.1939

 

Τίτλος
Περί κώδικος των νόμων περί φορολογίας του οινοπνεύματος.

Θέματα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Σχόλια
Ο παρών Κώδικας κυρώθηκε με το ΒΔ 14/28.02.1939 (ΦΕΚ Α 77)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Φόρος οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Επιβολή φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 28.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Απαλλαγές από το φόρο

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 28.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Μηχανήματα παραγωγής οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Κατηγορίες εργαζομένων και χαρακτηρισμός αυτών

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, ?δειες οινοπνευματοποιών και ποτοποιών

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 18.02.1939

 

Τίτλος Αρθρου
Γ'. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των οινοπνευματοποιών Α' κατηγορίας

Λήμματα
Φορολογία Οινοπνεύματος, Οινοπνευματοποιοί, Νεφτοποιοί, Αρωματοποιοί

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Τίτλος Αρθρου
Δ Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ποτοποιών

Λήμματα
Φορολογία Οινοπνεύματος, Ποτοποιοί

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Έλεγχος βιβλίων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος Υποχρεώσεις Οινοπνευματοποιών

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 28.06.2007

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος

 

Κείμενο Αρθρου

[Ν.971 άρθρ. 15, ν.2964 άρθρ. 4 παρ. 4, Ν.Δ. 8 Δεκ .1922 άρθρ. 1, Ν.Δ. 16 Ιουν. 1926, Α.Ν. 8/1936 άρθρ. 14, Α.Ν. 811/1937 άρθρ. 14, Α.Ν. 1012 άρθρ. 2, Α.Ν. 1450/1938 άρθρ. 6]

1.(Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)

2.(Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)

3.[α-β. Παραλείπονται ως μη ισχύοντα]

[γ.καταργήθηκε με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3583/2007 (Α΄ 142/28.6.2007)].

δ-ε. (Παραλείπονται ως μη ισχύοντα)

[ζ.καταργήθηκε με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3583/2007 (Α΄ 142/28.6.2007)].

η. (Παραλείπεται ως μη ισχύον).

4. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα)

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Μεταφορά ή εξαγωγή οινοπνεύματος ή αποστάγματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Απώλειες και φόρος οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Επιστροφή φόρου σε εξαγωγή στη αλλοδαπή

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Συμβούλιο φορολογίας οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Διοικητικό Δικαστήριο Φορολογίας Οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Εποπτεία οινοπνευματείων κλπ.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Απώλεια ή έλλειμα οινοπνεύματος

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Ποινικές διατάξεις

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Ποτοποιοί, Οινοπνευματοποιοί, Φαρμακοποιοί, Αρωματοποιοί

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Πράξεις κατά παραβατών, Χρηματικές ποινές

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικαί διατάξεις

Λήμματα
Ταμείο ελέγχου και εποπτείας, Φορολογία Οινοπνεύματος, βενζίνη, ανισέλαιο, ανηθόλη, Αγιο Όρος

Σχόλια
Το εδ. δ της περ. ε της π. στ αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 1473/1984. Το εντός εισ.έκτο εδαφ της περ. ι της παρ. στ. προστέθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α 211)του οποίου εδαφ η ισχύς αρχίζει από 11.10.1995 . Το εδάφ. στ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 4331/1974. : Το εδ. α της π. στ 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 5 του Ν.Δ. 1840/1942. Το άρθρο 65 του Αγορ. Κώδικος δεν προβλέπει ήδη καταβολήν παραβόλου επί αγορανομικών εφέσεων.Η περ. δ της π. ΣΤ2 προσετέθηκε με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 433/1974 Η παρ. ΣΤ3 προσετέθηκε με την παρ. 6 του άρθρ. 3 του Ν. 1082/1944 και τα εδ. 3, 4, 5, 6, αναριθμήστηκαν σε 4, 5, 6, 7. Το εδ. β της π. ΣΤ6 προσετέθηκε με το άρθρ. 4 της παρ. 3 του Ν.Δ. 2401/1953.Βάσει τη ςπαρ. ΣΤ 8 Εκδόθηκε το Β.Δ. ητς 6/8 Μαρτ. 1939 περί διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του ειδικού ταμείου ελέγχου και εποπτείας της φορολογίας του οινοπνεύματος. Το εδάφ. 9 προστέθηκε με το άρθρ. 3 του ΝΔ. 433/1974.- Τα εδάφ. Α-Ε και Ζ καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2969/01 (Α 281/18.12.2001)

 

Κείμενο Αρθρου

(Ν. 5431 άρθρ. 6 παρ. 2 ν. 5584 άρθρ. 5 Α.Ν. 18 Οκτ. 1935 άρθρ. 1, 2, 3, 4, Α.Ν. 6/1939 άρθρ. 13, Α.Ν. 382/1936 άρθρ. 16, Α.Ν. 407/1936 άρθρ.

1 παρ. 1, άρθρ. 2, 6, Α.Ν. 576/1937 άρθρ. 3, 15, Α.Ν. 811/1937 άρθρ. 1 παρ. 1,2, Α.Ν. 1311/1938 άρθρ. 8, 9, 10, 12, Α.Ν. 1449/1938 άρθρ. 3). Α-Ε. (Παραλείπονται ως μη ισχύοντα)

ΣΤ . «1. Από της 30 Δεκ. 1936 ανασυνιστάται το, δυνάμει του άρθρ. 7 του Νομ. 2964/1922 συσταθέν Ταμείον Ελέγχου και Εποπτείας της Φορολογίας του Οινοπνεύματος, ούτινος οι, κατά το επόμενον εδάφιον 2 της παραγράφου ταύτης, οριζόμενοι πόροι διατίθενται:

α)Διά την ανέγερσιν καταστήματος και την εν αυτώ εγκατάστασιν των Γραφείων και Εργαστηρίων της Γενικής Διευθύνσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους.

β)Διά την ανέγερσιν Καταστημάτων και την επισκευήν και επέκτασιν Δημοσίων τοιούτων προς εγκατάστασιν εν αυτοίς των Γραφείων και Εργαστηρίων των παρά ταις Νομαρχίαις Χημικών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

γ)Διά την εκτέλεσιν επισκευών και εγκαταστάσεων εν τοις καταστήματι της Γενικής Διευθύνσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους και των παρά ταις Νομαρχίαις Χημικών Υπηρεσιών αυτού.

δ)Διά την προμήθειαν οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων, υλικών, βιβλίων και περιοδικών, επίπλων και λοιπών ειδών διά τας ανάγκας της Γενικής Διευθύνσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους και των παρά ταις Νομαρχίαις Χημικών Υπηρεσιών αυτού.

ε)Διά την ίδρυσιν και λειτουργίαν εργαστηρίου εξελέγξεως και επισκευής των εν τοις οινοπνευματοποιείοις εν γένει και ποτοποιείοις

χρησιμοποιουμένων μηχανικών μετρητών.

ς)Διά την εκτέλεσιν ερευνών και μελετών επί θεμάτων αρμοδιότητος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ζ)Διά την προμήθειαν, μίσθωσιν, συντήρησιν και λειτουργίαν μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων μοτοσυκλεττών, ποδηλάτων κλπ) διά την κίνησιν του προσωπικού και τας ανάγκας εν γένει της Γενικής Διευθύνσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους και των παρά ταις Νομαρχίαις Χημικών αυτού. η)Διά την αποστολήν τεχνικών Υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους εις αλλοδαπήν προς μετεκπαίδευσιν και ειδίκευσιν επί επιστημονικών θεμάτων αρμοδιότητος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

θ)Διά το άνοιγμα παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος ειδικής πιστώσεως μέχρι του ποσού των 4.000.000 δραχμών προς τον αποκλειστικόν σκοπόν της προεξοφλήσεως των συναλλαγματικών των εκδιδομένων υπό των ετησίων οινοπνευματοποιών της Αης κατηγορίας επί των οινοπνευματοποιών Βας κατηγορίας έναντι της αξίας του υπό των πρώτων τούτων, παραδιδομένου προ απόσταξιν στεμφυλοπνεύματος.

Η πληρωμή προς την Τράπεζαν της Ελλάδος των προεξοφλουμένων συναλλαγματικών θα γίνεται υπό των αποδεχομένων ταύτας

οινοπνευματοποιών Βας κατηγορίας οίτινες βαρύνονται και με τόκους και το χαρτόσημον τούτων, ως και με το χαρτόσημον των τιμολογίων του παραδιδομένου στεμφυλοπνεύματος.

Διά την είσπραξιν των οφειλών των απορρεουσών εκ των άνω

συναλλαγματικών, εφ όσον διώκεται αύτη υπό του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος, εφαρμόζεται καθ όλας αυτού τας διατάξεις το Ν.Δ./μα υπ αριθ. 356/1974.

Τίτλον προς είσπραξιν αποτελεί και υπό του Οικονομικού Εφόρου της κατοικίας του οφειλέτου και αποδέκτου της συναλλαγματικής, γενομένη βεβαίωσις βάσει αντιγράφου της συναλλαγματικής, αποδοχής του οφειλέτου οινοπνευματοποιού Βας κατηγορίας και της διαμαρτυρίας ταύτης, ή βάσει της πιστοποιήσεως της κομιστρίας της συναλλαγματικής Τραπέζης της Ελλάδος βεβαιούσης ταύτα και πιστοποιήσεως του ως άνω Ειδικού Ταμείου ότι η συναλλαγματική εγένετο αποδεκτή δι αξίαν του παραδοθέντος προς απόσταξιν στεμφυλοπνεύματος.

Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής της παρούσης περιπτώσεως ορισθήσονται δι αποφάσεων το Υπουργού Οικονομικών.

ι)Διά την απόδοσιν εις τους δικαιούχους των χρηματικών διαφορών των προκυπτουσών μεταξύ της, βάσει της τιμής σταφιδοκάρπου ΑΣΟ,

διαμορφουμένης πραγματικής τιμής του μετουσιωμένου (φωτιστικού) οινοπνεύματος και της δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρ. 12 του παρόντος Κώδικος, οριζομένης εκάστοτε υπό του Υπουργού των Οικονομικών μειωμένης τιμής διαθέσεως του οινοπνεύματος τούτου.

Τυχόν προκύψασαι, μέχρι της ισχύος του παρόντος Δ/τος διαφοραί οφειλόμεναι εις την ως άνω αιτίαν αποδίδονται τοις δικαιούχοις. Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος εδαφίου κτώμενα παρά του Ταμείου ακίνητα ως και κινητά αντικείμενα, όργανα, συσκευαί, μηχανήματα, υλικά, βιβλία, περιοδικά, έπιπλα, μεταφορικά μέσα και λοιπά είδη, περιέχονται άμα τη προσκτήσει αυτών εις την κυριότητα του Δημοσίου και αποτελούσι περιουσίαν αυτού, διατίθενται δε αποκλειστικώς προς πλήρωσιν των, παρά των κειμένων διατάξεων, ρητώς καθοριζομένων αναγκών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

«Όλες γενικά οι δαπάνες λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού βαρύνουν το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας

Οινοπνεύματος, στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται κάθε χρόνο οι αναγκαίες, για τις δαπάνες αυτές, πιστώσεις. Εξαιρούνται οι αποδοχές γενικά του κάθε φύσης προσωπικού του και τα έξοδα μετακίνησης αυτού στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή του στις συνόδους της ΕΟΚ, διεθνή συνέδρια εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, που βαρύνουν το Δημόσιο».

«Δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού στο εξωτερικό για τους ανωτέρω λόγους είναι δυνατόν να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του

Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α. όταν δεν καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό». Αι κατά τ ανωτέρω δαπάναι, ως και αι δαπάναι αι προβλεπόμεναι υπό της παρ. 5 του άρθρ. 27 του παρόντος Κώδικος, εξαιρέσει της περιπτώσεως ι του εδαφίου τούτου ενεργούνται μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργού Οικονομικών».

2. Ως πόροι του κατά το προηγούμενο εδ. 1 της παραγράφου ταύτης, ειδικού ταμείου ορίζονται:

«α) Δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας 2% επί του φόρου καταναλώσεως (κυρίου και προσθέτου) του υπό των οινοπνευματοποιών β κατηγορίας παραγομένου καθαρού οινοπνεύματος του διατιθεμένου επί τη καταβολή του νομίμου φόρου καταναλώσεως προς πόσιν, φαρμακευτικήν χρήσιν ή ανάμιξιν εν τω εσωτερικώ είτε απ ευθείας εκ των εργοστασίων είτε εξ αποθηκών αποταμιεύσεως αυτύ, ως και επί του καταβαλλομένου φόρου καταναλώσεως (κυρίου και προσθέτου) παρά των ετησίων οινοπνευματοποιών α κατηγορίας διά το παρ αυτών παρασκευαζόμενον ούζον εκ στεμφυλοπνεύματος ως και διά το διατιθέμενον παρά τούτων στεμφυλόπνευμα εις εσωτερικήν κατανάλωσιν, οσάκις επιτρέπεται υπό των κειμένων διατάξεων η παρά των οινοπνευματοποιών τούτων διάθεσις στεμφυλοπνεύματος ή ούζου εις εσωτερικήν κατανάλωσιν, καταβαλλόμενον παρά των υποχρέων απ ευθείας εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή τα υποκαταστήματα αυτής κατά τα ειδικώτερον δι αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών

κανονισθησόμενα».

β)δικαίωμα ελέγχου επί εποπτείας 1% επί του φόρου καταναλώσεως (κυρίου και προσθέτου) του υπό των οινοπνευματοποιών Β κατηγορίας

μετουσιωμένου οινοπνεύματος καταβαλλομένου υπό των οινοπνευματοποιών Β κατηγορίας, ως εν τω προηγουμένω εδαφίω ορίζεται.

γ)δικαίωμα ελέγχου και εποπτείας 1% επί του φόρου καταναλώσεως (κυρίου και προσθέτου) του εκ της αλλοδαπής εισαγομένου οινοπνεύματος του προωρισμένου προς μετουσίωσιν διά φωτισμόν και θέρμανσιν,

καταβαλλόμενον υπό των ενεργούντων την εισαγωγήν και μετουσίωσιν του οινοπνεύματος τούτου ως εν τω προηγουμένω υπεδάφ. α ορίζεται. δ)(τα 50% των παραβόλων των αγορανομικών εφέσεων, εφ όσον αύται αποβαίνουσι κατά των υποβαλόντων ταύτας).

ε)Καταργήθηκε.

«δ)Η επί της τιμής διαθέσεως του καθαρού οινοπνεύματος, επιβαλλομένη εκάστοτε επιβάρυνση δι αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών κατά τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 12 του παρόντος Κώδικος, προς ελάττωσιν της βιομηχανικής τιμής του προς μετουσίωσιν προοριζομένου οινοπνεύματος διά παρασκευήν φωτιστικού.

Κατατεθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος Δ/τος εις το Ειδικόν Ταμείον επιβαρύνσεις εκ της διαθέσεως καθαρού οινοπνεύματος κατά τα ως άνω, θεωρούνται ως πόροι του Ταμείου τούτου και εισάγονται εις αυτό. Αι κατά τα ως άνω επιβαρύνσεις προς είσπραξιν δύνανται να

συμψηφίζωνται εν όλω ή εν μέρει προς τυχόν απαιτήσεις των

οινοπνευματοποιών απορρεούσας εκ της εφαρμογής των διατάξεων της περιπτώσεως (ι) του προηγουμένου εδαφίου 1 της παρούσης παραγράφου». «3. Δι αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δύναται να αυξομοιώται το ποσοστόν του κατά την υπεδάφια α , β και γ του εδάφ. 2 της ως άνω παραγράφου και άρθρου δικαιώματος ελέγχου και εποπτείας».

4(3) Οι χρηματικοί πόροι του ειδικού ταμείου κατατίθενται παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος υπό ίδιον αλληλόχρεον λογαριασμόν.

5(4). Η προς καταβολήν υποχρέωσις του κατά τα υπεδ. α και β του εδ.

2 οριζομένου δικαιώματος ελέγχου και εποπτείας γεννάται από 1 Απρ.

1937, η δε καταβολή τούτου γίνεται υπό των υποχρέων εις την καταβολήν του δικαιώματος εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή υποκαταστήματα αυτής, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, διά το σύνολον του κατά τον αμέσως προηγούμενον μήνα διατιθεμένου περ αυτών οινοπνεύματος φορολογημένου, καθαρού ή μετουσιωμένου.

«6. Εν περιπτώσει δυστροπίας των υποχρέων διά την καταβολήν των εις το Ειδικόν Ταμείον δι οιανδήποτε αιτίαν οφειλομένων, ταύτα βεβαιούμενα διά καταστάσεων του Προϊσταμένου του αρμοδίου Παραρτήματος του Γενικού Χημείου του Κράτους, εισπράττονται κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις. Τα ούτω υπέρ του Ειδικού Ταμείου

εισπραχθέντα κατατίθενται υπό του ενεργήσαντος την είσπραξιν Δημοσίου Ταμείου εις την Τράπεζαν της Ελλάδος».

Η π. ΣΤ6 προστέθηκε με το άρθρ. 10 του Α.Ν. 931/1949, και τα εδ. 6, 7 αναριθμήθηκαν σε 7, 8.

Ο νόμος εν συνεχεία ορίζεται ότι:

«Η διάταξις αύτη εφαρμόζεται και διά τα άχρι τούδε οφειλόμενο και μη εισπραχθέντα υπέρ του εν λόγω Ταμείου χρηματικά ποσά.»

Οι αρνούμενοι να καταβάλωσι εντός της υπό του προηγουμένου υπεδαφίου οριζομένης προθεσμίας την κατά τα υπεδάφια α και β του εδ. 2 της παραγράφου ταύτης οριζομένου δικαιώματος, ελέγχου και εποπτείας τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του εδ. κ της παρ. 1 του άρθρ. 25 του παρόντος Κώδικος».

7(5). Επιτρέπεται η σύναψις παρά του Ταμείου ελέγχου και εποπτείας χρεωλυτικού δανείου παρά τινος Τραπέζης ή άλλου νομίμου προσώπου προς αποκλειστικόν σκοπόν την αγοράν οικοπέδου και την ανέγερσιν

καταστήματος της Διευθύνσεως Γενικού Χημείου του Κράτους ως και παραρτημάτων αυτού. Το δάνειον τούτο θέλει εξυπηρετηθή εκ των πόρων του ταμείου τούτου.

8(6). Διά Β.Δ/των κανονισθήσονται τα της διαχειρίσεως του κατά την παράγραφον ταύτην ειδικού ταμείου αι λεπτομέρειαι της διαθέσεως των πόρων αυτού και άπαντα τα αφορώντα εν γένει εις την εκτέλεσιν και εφαρμογήν της παραγράφου ταύτης.

«9. Δι αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορισθήσονται ο τρόπος και αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων της περιπτώσεως του εδάφ. 1 της περίπτ. δ του εδάφ. 2 της παρούσης παραγράφου».

Ζ. (Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 18.12.2001

Ημ/νία Ισχύος: 28.02.1939

 

Λήμματα
Κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος, Τελικές διατάξεις, Κατάργηση νόμων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 2969/2001 (Α 282/18.12.2001), με ημερομηνία κατάργησης, σύμφωνα με το άρ. 17 του ιδίου νόμου, από 1.1.2002.

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον)

 

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Δημιουργία: SDC Α.Ε.