ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

 

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Έτος: 1941

ΦΕΚ: Α 368 19411030

Τέθηκε σε ισχύ: 30.10.1941

Τίτλος
Περί κωδικοποιήσεως της Νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων.

Σχόλια
ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ - Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εκγρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός-Διαθετέαι εκτάσεις

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία διαθέσεως α) Δασικών

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 3

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
β) Ανταλλαξίμων

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 4

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
γ) Κοινοχρήστων

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 5

Ημ/νία: 22.03.2012

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 6

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
δ) Συνιδιοκτήτων

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 7

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
"Διάθεση κτηνοτροφικών εκτάσεων"

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Β΄ 135/5.6.2003). Βλέπε και τις διατάξεις των παρ. 2-7 του άρθρου 10 του ν. 3147/2003. - Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 8

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθησαν δια του αρθρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 9

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθησαν δια του αρθρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 10

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθησαν δια του αρθρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

 


Αρθρο: 11

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 12

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 13

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 14

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 15

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 16

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 17

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 18

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 19

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 20

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 21

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 22

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
"Αποκατάστασις αναπήρων"

Σχόλια
-Το αρθρ. 22 περιέχει τας διατάξεις του αρθρ. 2 Ν.Δ. 458/1941, όπερ κατηργήθη δια του Α.Ν. 1085/1946. - Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 23

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Ιδρυσις Κοινοτήτων

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987, ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 24

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
Καταμέτρησις και διανομή

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 25

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός τιμήματος-Εξόφλησις

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 26

Ημ/νία: 30.10.1941

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 αρθρ. 18 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 27

Ημ/νία: 22.03.2012

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις κληρούχων

Σχόλια
Η περιπτ. α' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Η περιπτ. β αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).Το αρθρ. 27 αντικατεστάθη ως άνω δια του αρθρ. 5 Ν.Δ. 1334/1973. - Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 28

Ημ/νία: 22.03.2012

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 29

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 30

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 31

Ημ/νία: 30.10.1941

Τίτλος Αρθρου
Γενικαί διατάξεις

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 αρθρ. 10 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α 189).

 


Αρθρο: 32

Ημ/νία: 22.03.2012

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)

 


Αρθρο: 33

Ημ/νία: 22.03.2012

Σχόλια
- Το κανονιστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε ο παρών κώδικας, καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1ιη του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).

 

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον.)