Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας


Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3548/τ. Β'/22.08.2018, δημοσιεύθηκε η με αριθ. 40396/08.08.2018 προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυοτητας έτους 2018. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.


Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (Ημερομηνία ενεργοποίησης 18/09/2017)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Αναφορικά με την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρ. 7 του Π.Δ. 133/2016 υποχρέωση ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας διευκρινίζονται τα κάτωθι:

  1. Στη σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι ασφαλίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας.
  2. Διαχειριστής αφερεγγυότητας ο οποίος δεν έχει προσκομίσει στην αρμόδια αρχή σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν μπορεί να οριστεί και να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή αφερεγγυότητας.
  3. Στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας θα αναγράφεται, με ειδική επισήμανση, η προσκόμιση ή η μη προσκόμιση της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

Από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

6/12/2018: Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 24ης Νοεμβρίου 2018
16/11/2018: Πανελλήνιες Γραπτές Εξετάσεις Υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2018 - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
12/11/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 2018
9/11/2018: Πανελλήνιες Γραπτές Εξετάσεις Υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2018
9/11/2018: Ανακοίνωση - Ενημέρωση για τη διεξαγωγή των γραπτών πανελλήνιων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας
18/9/2017: Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των διαχειριστών αφερεγγυότητας
25/8/2017: ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
27/7/2017: Διορθωμένοι Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 20ής Ιουλίου 2017
25/7/2017: Πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων στις πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 20ής Ιουλίου 2017
19/7/2017: Πανελλήνιες Γραπτές Εξετάσεις Υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2017 - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
12/7/2017: Πανελλήνιες Γραπτές Εξετάσεις Υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2017
12/7/2017: Ανακοίνωση - Γραπτές Πανελλήνιες Εξετάσεις Υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 2017
10/7/2017: Ανακοίνωση - Ενημέρωση για τη διεξαγωγή των γραπτών πανελλήνιων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας
29/6/2017: Νέα προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας, έτους 2017
9/6/2017: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017, ΦΕΚ 535 / Γ' / 9-6-2017


ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 133/20-12-2016 (Α΄242) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας»
Υ.Α. 28761 οίκ/19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»
Υ.Α. 28762 οίκ./ 19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων»
Υ.Α. 28763 οίκ/19-5-2017 (Β΄1780) «Κώδικας Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»
Υ.Α. 51477οίκ/29-6-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 323) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28767οίκ./19-5-2017 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 238/23.5.2017) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» - Αντικατάσταση μελών»


  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.