Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο ΥΔ -ΟΕΕ για την Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών σε Θέματα Οικονομικού Ενδιαφέροντος – Ιούλιος 2020

  Ημέρα Πρώτη, Μακροοικονομία Ημέρα Δεύτερη, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά Ημέρα Τρίτη, Φορολογικά Θέματα Ημέρα Τέταρτη, Χρηματοοικονομική και Λογιστική Ημέρα Πέμπτη, Μακροοικονομία - Χρηματοοικονομικά ...

Διακήρυξη της  CEPEJ της 10ης Ιουνίου 2020 “ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID- 19 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Διακήρυξη της  CEPEJ της 10ης Ιουνίου 2020 "ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID- 19 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ...

Ανακοίνωση για τη διενέργεια Σεμιναρίων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια υποβοήθησης του έργου των Ειρηνοδικών αναφορικά με την εκδίκαση των υποθέσεων του ν. 3869/2010 διοργανώνει σεμινάριο  για την επιμόρφωσή τους σε θέματα Μακροοικονομίας, Μικροοικονομίας, και Τραπεζικά - Χρηματοοικονομικά. Ανακοίνωση ...

Close