Λειτουργία και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (Τεχνικές Προδιαγραφές)

Λειτουργία και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (Τεχνικές Προδιαγραφές)

Λειτουργία και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (Τεχνικές Προδιαγραφές)

Close