Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για Την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για Το Έτος 2020.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για Την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για Το Έτος 2020.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για Την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων: Α) Κίνησης (Αμόλυβδης Βενζίνης Και Πετρελαίου Κίνησης) Β) Πετρελαίου Θέρμανσης Για Το Έτος 2020.

Close