Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)»

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)»

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας «ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)» (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση - CPV 71314300-5) για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης.

Close