Πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ν. Μουδανιών

Πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ν. Μουδανιών

Απόφαση πρόσληψης της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

Close