Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Close