Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Close