Δημοσίευση απόφασης Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 του π.δ/τος 133/2016

Δημοσίευση απόφασης Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 του π.δ/τος 133/2016

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας με αριθ. πρωτ. 377/29-4-2020  (Β¨ 1783, ΑΔΑ ΨΚΓ0Ω-Θ0Π).

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε επιλέγοντας τους κάτωθι συνδέσμους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 

377  ΑΔΑ ΨΚΓ0Ω-Θ0Π Διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14

377 φεκ β 1783  Διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14

Close