Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια σαράντα χιλιάδων (40.000) χειρουργικών μασκών μίας χρήσης με λάστιχο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια σαράντα χιλιάδων (40.000) χειρουργικών μασκών μίας χρήσης με λάστιχο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια σαράντα χιλιάδων (40.000) χειρουργικών μασκών μίας χρήσης με λάστιχο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Close