Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε Άμισθα και Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε Άμισθα και Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε Άμισθα και Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία.

Close