Ανακοίνωση για τη διενέργεια Σεμιναρίων

Ανακοίνωση για τη διενέργεια Σεμιναρίων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια υποβοήθησης του έργου των Ειρηνοδικών αναφορικά με την εκδίκαση των υποθέσεων του ν. 3869/2010 διοργανώνει σεμινάριο  για την επιμόρφωσή τους σε θέματα Μακροοικονομίας, Μικροοικονομίας, και Τραπεζικά - Χρηματοοικονομικά.

Ανακοίνωση

Close