Σεμινάριο ΥΔ -ΟΕΕ για την Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών σε Θέματα Οικονομικού Ενδιαφέροντος - Ιούλιος 2020

Σεμινάριο ΥΔ -ΟΕΕ για την Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών σε Θέματα Οικονομικού Ενδιαφέροντος – Ιούλιος 2020

 

Ημέρα Πρώτη, Μακροοικονομία

Ημέρα Δεύτερη, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά

Ημέρα Τρίτη, Φορολογικά Θέματα

Ημέρα Τέταρτη, Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Ημέρα Πέμπτη, Μακροοικονομία - Χρηματοοικονομικά

Close