Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον

Close