Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) υπαλλήλων ΠΕ-Π.Ε. Ευρυτανίας

Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) υπαλλήλων ΠΕ-Π.Ε. Ευρυτανίας

Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη  στο Ελεγκτικό Συνέδριο δύο (2) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΠΕ και τοποθέτησή τους στην Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Ανακοίνωση-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Close