Ανάκληση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Ανάκληση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Ανάκληση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  για τη μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων του κλάδου Πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία σας κοινοποιήθηκε εκ παραδρομής, και σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση – πρόσκληση.

 

Ανάκληση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Close