Σημεία ομιλίας Γ. Κώτσηρα στην Ολομέλεια της Βουλής για το Ν/Σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»

Σημεία ομιλίας Γ. Κώτσηρα στην Ολομέλεια της Βουλής για το Ν/Σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»

Αθήνα, 23/07/2021

Στις καίριες και σημαντικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις», αναφέρθηκε λεπτομερώς ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Κώτσηρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στους σκοπούς του εν λόγω νομοσχεδίου, δηλώνοντας ότι: « Οι σκοποί που επιτυγχάνονται με το παρόν νομοσχέδιο συνοψίζονται στα εξής:

(α) Στη συνοχή των ρυθμίσεων μεταξύ τους.

(β) Στην προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα νομολογιακά δεδομένα.

(γ) Στη συμπλήρωση νομοθετικών κενών για να διασφαλισθεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με την παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

(δ) Στην αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή».

Ο κ. Κώτσηρας καταλήγοντας τόνισε ότι: «Με το παρόν νομοσχέδιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμβάλλει περαιτέρω:

  • Στην ενίσχυση του θεσμικού περιβάλλοντος λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, ιδιαίτερα, στο ελεγκτικό του σκέλος. 
  • Στον εκσυγχρονισμό του συστήματος δικαιοσύνης. 
  • Στην ενίσχυση της χρήσης των εργαλείων της τεχνολογίας. 
  • Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος».

Close