Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Κράτη Μέλη

Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Κράτη Μέλη

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την σημερινή εκδήλωση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Κράτη Μέληστα κάτωθι links:

https://www.facebook.com/events/344277990790777/

https://www.youtube.com/watch?v=QVs-2nEwhyk

Close