Αναβάθμιση Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.)

Αναβάθμιση Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Προϋπολογισμός €749.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Κατάσταση Σε παραγωγική λειτουργία
Φορέας Υλοποίησης Ελεγκτικό Συνέδριο
Ανάδοχος Ένωση εταιρειών «VELTI Α.Ε.- IKNOWHOW Α.Ε.»
Συνοπτική Περιγραφή Δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους ελεγχόμενους από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορείς, μέσω της αναβάθμισης του τότε υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Αναβάθμιση εσωτερικών εφαρμογών του Ο.Π.Σ. για την καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση τόσο των διοικητικών όσο και δικαστικών υποθέσεων του Ε.Σ..
Url Διαδικτυακής Πύλης www.elsyn.gr
Εξωστρεφείς Υπηρεσίες
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση υποθέσεων στο Δικαστήριο από τους ενδιαφερόμενους.
  • Ηλεκτρονική υπηρεσία προς τους πολίτες για την πρόσβαση (με ασφαλή ταυτοποίηση taxisnet) και αναζήτηση πληροφοριών μέσω κριτήριων στα ανωνυμοποιημένα περιεχόμενα της Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Ηλεκτρονική κατάθεση ψηφιακά υπογεγραμμένων δικογράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και πληρωμή των αναλογούντων ποσών μέσω διεπαφής (web service) με το Ο.Π.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
  •  Ενημέρωση – πληροφόρηση.
  •  Ηλεκτρονική κατάθεση ερωτημάτων από τους πολίτες μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ..

Close