ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης (Π.Δ. 96/2017, ΦΕΚ 136 Α΄)

Τροποποιήσεις Π.Δ 96/2017

  1. Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού και λοιπών Καταστημάτων Κράτησης (αρ. 19 Ν 4491/2017, ΦΕΚ 152 Α')
  2. Σύσταση οργανικών θέσεων στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας. Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρ. 15Ν 4491/2017, ΦΕΚ 186 Α')

Close