ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης (Π.Δ. 96/2017, ΦΕΚ 136 Α΄)

Τροποποιήσεις Π.Δ. 96/2017

1. Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού και λοιπών Καταστημάτων Κράτησης (αρ. 19 Ν. 4491/2017, ΦΕΚ 152 Α΄)

2. Σύσταση οργανικών θέσεων στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρ. 15 Ν. 4491/2017, ΦΕΚ 186 Α΄)

Close