Πιλοτικό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών πατήστε εδώ Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης , με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Close