ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

  Κυρίες και Κύριοι, Είναι σπάνιο για όσους υπουργούς κατέχουν θεσμικά χαρτοφυλάκια να  μιλούν με αριθμούς. Συνήθως αρκούνται σε νομικές έννοιες και ρητορικά σχήματα, γύρω από την επιτάχυνση της αποδοτικότητας, την λειτουργική ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την θεσμική και λειτουργική επάρκεια των οργανισμών που εποπτεύουν. Από αυτό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με την ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης επιλέγω να μιλήσω στη δική σας γλώσσα. Στη γλώσσα των αριθμών, καθώς πίσω από έννοιες όπως το Κράτους δικαίου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, και η αποτελεσματικότητας του συστήματος υπάρχουν αριθμοί. Η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο Κράτος Δικαίου, οι ρυθμοί απονομής της δικαιοσύνης, η αντίληψη των πολιτών για την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος είναι μεγέθη, μετρήσιμα. Είναι ...

Συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρας στον Γιώργο Ευγενίδη για το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

  -Η κυβέρνηση είδε την εικόνα της να τραυματίζεται από τα όσα έγιναν στο μέτωπο του ανασχηματισμού; Θεωρείτε ότι η επιλογή Στυλιανίδη και οι αλλαγές που έγιναν κλείνουν τη σχετική συζήτηση;  Παρά τη ρητορική περί δήθεν συναίνεσης σε μείζονα θέματα, οι χειρισμοί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέδειξαν πως δεν είναι ικανός να υπερβεί τον εαυτό του και να λάβει θαρραλέες αποφάσεις. Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να εγκλωβίσει την κυβέρνηση και την κοινωνία σε ένα στείρο διχαστικό δίπολο,  είχαν τελικά πολιτικό κόστος για τον ίδιο, ο οποίος για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε, δυστυχώς, κατώτερος των περιστάσεων. Ο κ. Στυλιανίδης που επελέγη από τον Πρωθυπουργό συγκεντρώνει όλα τα πολιτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ένας έμπειρος ευρωπαίος πολιτικός, ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής και πολιτικής εμβέλειας. Ένας άρτιος τεχνοκράτης που μ ...

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, με θέμα «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΔΙ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης – Β΄2021

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   ΣΤΟ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: α) τη διάταξη του άρθρου 13 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.4745/2020, β) την 16992/6-2-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ και του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 766) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   Κ α λ ο ύ μ ε Τους υποψήφιους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την  άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χρονικής διάρκειας 18 μηνών ή μέρος αυτής, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση έως  και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στο e-mail:pliampoti@justice.gov.gr, για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Η μηνιαία αποζημίωση  ανέρχεται σε εξα ...

Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ»

Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ», για το Υποέργο 2 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ» και το Υποέργο 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», της Πράξης: «Δράσεις Βελτιστοποίησης της ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας», με MIS 5000372 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με αριθμό 138248. Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου Διαγωνισμού με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ», για το Υποέργο 2 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ» και το Υποέργο 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», της Πράξης: «Δράσεις Βελτ ...

Σε δημόσια διαβούλευση οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ

Αθήνα 19/08/2021  Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ταχεία Πολιτική Δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας για την Ψηφιοποίηση της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» που αποσκοπεί στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις απορρέουν κυρίως από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επέφερε ο ν. 4335/2015 (Α’ 87) στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), σύμφωνα με τις προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό. Στοχεύουν, δε, στην άρση δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική. Ειδικότερα με το νομοσχέδιο: Καθιερώνεται η πρότυπη ή πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για θέματα ...

Οριστικά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021 Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου του Προγράμματος. Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε Πίνακας επιλεχθέντων υποψηφίων Για να δείτε τον πίνακα επιλαχόντων πατήστε Πίνακας επιλαχόντων Οι επιλεχθέντες παρακαλείσθε να παρουσιαστείτε στους Φορείς τοποθέτησής σας μεταξύ του διαστήματος 20-30/08. Τα στοιχεία των Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης του Φορέα τοποθέτησής σας θα σας σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, θα ενημερωθείτε από τους Υπεύθυνους Πρακτικής Άσκησης. ...

Close