Νέες ημέρες και ώρες προσέλευσης του κοινού και χορήγησης αντιγράφων ποινικού μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθορίζονται οι ημέρες Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ των ωρών 10:00 και 13:00. Ενημερωθείτε για τον κορωνοϊό στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας: https://eody.gov.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Close